Geschiedenis

Geschiedenis
In 1997 heeft onze vereniging (en wel precies op 29 augustus 1997) zijn 50 jarig bestaan gevierd. 50 jaar Sportvereniging Eemnes, is niet zomaar iets. Als vereniging heeft de S.V. Eemnes spreekwoordelijk Abraham gezien en kunnen wij terug zien op een rijke historie.

Onze sportvereniging is door een groep jonge dorpsgenoten op 29-08-1947 in het café Tak aan de Laarderweg opgericht. Voor het eerst in de Eemnesser geschiedenis is er een mogelijkheid om georganiseerde sport in ons dorp de bedrijven.

Het clubtenue, bestaande uit een “zwarte pantalon, een groen shirt met zwarte kraag en manchetten, met op de linkerborst het wapen van Eemnes en groenzwarte kousen”, wordt met vereende krachten en bescheiden middelen, zoals geverfde meelzakken en Canadese militaire borstrokken, door echtgenoten van bestuursleden in elkaar gezet.

Het eerste veld van de jonge vereniging lag aan de Heidelaan, op een stuk grond van manege Houtappel. Het terrein kon, na het aanbrengen van de nodige voorzieningen, onder begeleiding van het fanfarekorps “Eemnes” door de toenmalige burgemeester Mr. P.A.L. van Ogtrop, (in de stukken staat) met een “ferme beginschop”, in gebruik genomen worden.

Van een echte accommodatie zoals wij die nu kennen, was toen geen sprake, want eigenlijk waren er geen kleedkamers; daar werd een schuurtje van riet voor gebruikt en als clubhuis werd het eerder genoemde café Tak gebruikt.

In 1950 kreeg de V.V. Eemnes te horen, dat zij hun terrein aan de Heidelaan moesten gaan verlaten en wordt er door de gemeente achter de Laarderweg aan de Veldweg een nieuw terrein aangelegd.

Tot dat in gebruik genomen kan worden speelt de S.V. Eemnes de thuiswedstrijden bij L.V.V. en wordt er getraind achter de boerderij van M. van Valkengoed.

Bij de start van het seizoen 1951-1952 wordt op 31 augustus 1951 het nieuwe terrein in gebruik genomen. Nog steeds zonder clublokaal, want in 1953 is café Van Wegen en vanaf 1954 café Eemland de plaats waar door de V.V. Eemnes de Algemene Ledenvergaderingen gehouden worden.

In 1960 komt er voor het eerst verlichting om het trainingsveld te staan en een jaar later is er voor het eerst sprake van de Sportvereniging Eemnes. Langzamerhand begint het dorp Eemnes te groeien en daarmee ook de S.V. Eemnes. Zo zijn er in 1965, 3000 inwoners en telt de S.V. Eemnes 135 leden, waarvan de meesten seniorenleden zijn.

Een volgende grote verandering treedt op, wanneer in 1968 een eigen clublokaal kan worden betrokken in een voormalig noodlokaal, welke tegen een symbolisch bedrag wordt aangeschaft en met de nodige slimheid snel omgebouwd wordt tot clublokaal. Wanneer in 1972 het 25 jarig jubileum van de S.V. Eemnes wordt gevierd, is er ook al sprake van grootschalige nieuwbouw in Eemnes en daarmee ook een nieuw complex voor onze voetbalvereniging. In september 1974 worden de eerste wedstrijden op het nieuwe complex aan de Noordersingel gespeeld. De toenmalige Burgemeester A. de Bekker heeft op 7 januari 1975 het nieuwe complex geopend.

In 1976 wordt een nieuwe lichtinstallatie rondom het trainingsveld door Burgemeester Mevr. A. de Leeuw-Mertens in gebruik genomen en in 1979 komt daar nog een installatie rondom het derde veld bij. In 1980 wordt het jeugdhonk in gebruik genomen.

Ik mag mij als voorzitter van het bestuur van de Sportvereniging Eemnes gelukkig prijzen omringd te zijn met bestuur- en commissieleden die daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken en die er in hun vrije tijd voor zorgen dat de continuĂŻteit van onze S.V. Eemnes in de toekomst gewaarborgd blijft.

Komt u eens bij ons kijken en ik weet zeker dat u of uw kinderen de sfeer bij ons zal bevallen, wellicht schuilt er onder u een tweede Cruijf of Bergkamp. U zult zien dat het plezier dat je beleeft aan het spelletje dat voetbal heet, groot zal zijn. Tot ziens op ons sportpark.

Bart Nouwens