Afgelasting

AFGELASTING, hoe zit het ook alweer?
Het amateurvoetbal in Nederland is onderverdeeld in landelijke competities en competities, die door de zes districten worden georganiseerd. Daarnaast is er een onderverdeling van teams in Categorie A en B. ALLE TEAMS VAN S.V. EEMNES spelen in DISTRICT WEST I

Wij kennen twee soorten van afgelastingen:
– Een algehele afgelasting;
– Een (gedeeltelijke) afgelasting door de consul.

Zoals gezegd, maakt de KNVB onderscheid tussen amateurteams die vallen onder de A- en B- categorie en zelfs ‘Landelijk’. De landelijk spelende teams spreken voor zich en zijn net als de A-categorie prestatiegericht en behoren tot een bepaalde klasse. De overige teams vallen onder de B-categorie en zijn recreatief, spelend vanaf een bepaalde klasse.

Voor S.V. Eemnes geldt voor wat betreft de categorieën het volgende:

Onder de A-categorie vallen:
Heren Senioren Veld, Standaard t/m de 6de klasse – dat is Eemnes 1;

Onder de B-categorie vallen:
Alle overige veldteams, Heren Senioren en Jeugd, inclusief Pupillen.

AFGELASTINGEN WAT MOET JE WETEN?
Algehele afgelastingen van het zaterdag- en/of zondagvoetbal betekent automatisch dat OOK alle wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd, zijn afgelast;
Algehele afgelastingen worden vermeld op Teletekst pagina 603. Kijk dus op vrijdag of ons district er bij staat en welke categorie! De informatie wordt ook zsm op onze website vermeld www.sveemnes.nl en ook via Twitter (@Eemnes_voetbal).

Afgelastingen van de landelijke competities van het zaterdag en/of zondagamateurvoetbal betekent NIET automatisch dat de wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd óók zijn afgelast. Dit wordt dan apart door de media vermeld. Kijk dus weer goed op pagina 603!

1. Algehele afgelasting
Nog niet zo lang gelden heeft de KNVB de afgelastingregeling enigszins gewijzigd. Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over een algehele afgelasting door de KNVB. De afgelasting van wedstrijden vindt plaats op basis van de categorie waarin een elftal uitkomt. Het kan dus gaan gebeuren dat de KNVB het totale programma van de B-categorie afgelast en dat A-categorie wel door gaat.
De algehele afgelasting wordt gedaan door de KNVB en deze wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, enkele dagen vooraf tot op de wedstrijddag zelf bekend gemaakt via NOS teletekst, pagina 603. Is die pagina niet aanwezig dan is er in ieder geval geen algehele afgelasting. Mogelijk zijn er dan wel gedeeltelijke afgelastingen.

2. (Gedeeltelijke) afgelasting door de consul
Nu wij over een kunstgrasveld beschikken is het van belang te weten dat er spelregels zijn over afgelastingen en uitwijk naar kunstgras.
De teams die nacompetitie spelen hebben voorrang op de overige teams. De wedstrijden van teams van de A-categorie gaan voor B-categorie. En als er niet op de grasvelden gespeeld kan worden, maar wel op het kunstgrasveld, dan moeten de wedstrijd in de A-categorie verplicht uitwijken naar het kunstgrasveld (en het programma op dit veld moet worden aangepast).

Bij twijfelachtige omstandigheden is onze consul op vrijdagavond en/of op de wedstrijddagen om 07.45 uur aanwezig om de velden te keuren en te beslissen of er gevoetbald kan worden. De consul doet dat samen met een vertegenwoordiger van de senioren- of jeugdcommissie. De consul heeft hierin een belangrijke stem, hij is op dat moment een adviseur voor de KNVB. Ook bestaat er een mogelijkheid tot ‘herkeuring’ als de verwachting is dat de omstandigheden zullen verbeteren. Dat wordt dan meestal pas om 11:30 uur gedaan. Wedstrijden voor die tijd blijven dan afgelast.

Als er afgelast wordt, is dit een weloverwogen besluit geweest in belang op de eerste plaats van de gezondheid van de spelers en op de tweede plaats het belang van de velden.

Bij afgelastingen zal de wedstrijdcommissie Senioren en Jeugd eerst de bezoekende verenigingen, die het langst moeten reizen, als eerste op de hoogte brengen. Dat geldt ook voor de door de KNVB aangestelde scheidsrechters. De leiders van de thuisspelende teams worden bij melding in het clubhuis op de hoogte gesteld en via hen ook de spelers en ouders. Deze werkwijze wordt door de meeste verenigingen gevolgd.

WAT TE DOEN BIJ TWIJFELGEVALLEN ?
Volg ons op Twitter, kijk op de website of kom even langs in het clubhuis, daar is de koffie klaar! En als dat echt niet kan, bel even met het algemene nummer in het clubhuis 035-5387083.
Als je belt, heb er dan begrip voor dat het wedstrijdsecretariaat druk doende is om met name de bezoekende teams te bellen, zodat zij niet voor niets naar onze vereniging afreizen.

Senioren- en Jeugdcommissie SV Eemnes