Het zit er weer op!

Zaterdag 9 juni hebben wij met elkaar de Verenigingsdag gehouden en met elkaar hebben wij daarmee het seizoen afgesloten. Van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds laat zijn er activiteiten geweest en vanaf deze plaats wil ik iedereen danken die deze dag tot een succes hebben gemaakt.

Wij hebben tijdens de parade der Kampioenen de teams kunnen eren die kampioen geworden zijn. Na de huldiging werd de werker van het jaar bekendgemaakt. De werker van het jaar is……. Martin Seelen, hij zorgt er al jaren voor als wedstrijdsecretaris en scheidsrechtercoördinator dat wij kunnen voetballen en daar draait het tenslotte allemaal om bij een voetbalvereniging. Martin, namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze waardering en erkenning.

Voetbal kan alleen bestaan door veel vrijwilligers die week in week uit helpen bij onze vereniging. Onder andere scheidsrechters, trainers en mensen in de kantine zorgen dat elk weekend miljoenen jongens, meisjes, mannen en vrouwen kunnen genieten van deze prachtige sport. Fantastisch dat zoveel mensen zich inzetten
Het voortbestaan van onze vereniging valt of staat bij de inzet van onze vrijwilligers. Als je zelf voetbalt of als je kinderen voetballen, vraag dan eens bij de club wat jij kunt doen. Ook als je zelf niet voetbalt, kun jij je steentje bijdragen. Is er een functie die jij leuk zou vinden, neem dan contact met ons op .

Een voortdurende punt van zorg zijn de bardiensten, het is ieder keer weer voor Judith Snijders en Nanda Looman een puzzel om mensen bereid te vinden een bardienst te draaien zodat de leden en gasten voorzien kunnen worden van een hapje en een drankje. Wij gaan van de zomer in overleg met Nanda en Judith een plan van aanpak maken om dit beter te structureren.

Ook gaan wij van de zomer verder om Sportlink te implementeren, zodat wij in het nieuwe seizoen klaar zijn om jullie te laten zien wat er allemaal mogelijk is met Sportlink (uitslagen, standen, reclameboodschappen, veldindelingen enz.)

In het bestuur is een eerder genomen beslissing bijgesteld, het gaat over het gebruik van de velden tijdens de zomerperiode. Hieronder de genomen besluiten op een rijtje:

• Verenigingsdag, tweede zaterdag in juni
• Kantine, na Verenigingsdag gesloten
• Trainers mogen blijven trainen tot 1 juli
• Kleedkamers, maximaal twee mogen gebruikt worden tot 1 juli (het team moet zelf de kleedkamer schoonmaken)
• Vanaf de Verenigingsdag mogen de velden door alle leden op woensdagavonden worden gebruikt van 18:00 uur tot 22:00 uur (tot aan het begin van het voetbalseizoen)
• In de maand juli zijn de kleedkamers voor iedereen gesloten
• In augustus pakken de trainers de trainingen weer op (het team moet zelf de kleedkamer schoonmaken)
• In augustus bepaalt Koen Bos wanneer het clubhuis op zaterdagmiddag weer open gaat van 14:00 – 18:00 uur (zie hiervoor de website, barcommissie regelt geen bardienst).
• Eind september start de competitie, begin september bekervoetbal (clubhuis en kleedkamers open).
• Sleutels moeten alleen ingeleverd worden door sleutelhouders die stoppen met trainen. Opgeven door Jeugdcommissie en Seniorencommissie, zij zorgen er ook voor dat sleutels bij Niek Dunnink worden ingeleverd. Het is absoluut niet de bedoeling dat kinderen van sleutelhouders de sleutels gaan gebruiken om toegang tot het park te krijgen, indien dit toch wordt gedaan worden de sleutels ingenomen.

Zoals jullie in de krant hebben kunnen lezen heeft de SV Laren last van lieden die menen materialen te moeten vernielen zoals doeltjes, velden etc. Ondanks het feit dat ons terrein mooi omheind is en dat onze camera’s alles vastleggen willen wij jullie toch vragen om tijdens de zomer een extra oogje in het zeil te houden. Constateer je iets ongewoons, bel dan naar één van de bestuursleden (zie hiervoor de website).

Er rest mij niets meer dan jullie een hele fijne vakantie toe te wensen, rust lekker uit en wij zien elkaar weer eind augustus, begin september. Tot dan.

Jullie voorzitter,
Bart Nouwens