Huishoudelijk reglement SV Eemnes is aangepast

In het huishoudelijk reglement van SV Eemnes zijn twee aanvullingen gedaan.

Deze aanvullingen zijn unaniem goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 7 december 2015.

Ten opzichte van versie 1.0 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd tijdens de ALV van 6 mei 2015, zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 1. Nieuw is artikel 11.2, met als tekst:
  2.         De maximale contributie voor leden wonend op één (1) adres is gemaximaliseerd op 2 x de contributie zoals die van toepassing is voor senioren.
  De conform deze regel teveel betaalde contributie per seizoen wordt aan het einde van het desbetreffende seizoen teruggestort.
 2. Nieuw is artikel 12 met als tekst:
  Artikel 12, opzeggingen
  1.         Opzeggingen of wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit kan zowel per brief als per email.
  Tot uiterlijk 15 mei in een bepaald jaar dienen opzeggingen schriftelijk plaats te vinden. Dit in verband met het samenstellen van de teams en opgave hiervan aan de KNVB voor het volgende seizoen. Bij niet tijdig opzeggen loopt het lidmaatschap door en wordt de hele contributie voor het komend seizoen geïnd.
  Mondelinge of andere mededelingen zullen nooit als zodanig geaccepteerd worden.

Als gevolg van het nieuwe artikel 12 zijn de artikelen 12 tot en met 18 uit het huishoudelijk reglement versie 1.0 opniew genummerd naar 13 tot en met 19 in huishoudelijk reglement versie 1.1.

Graag jullie aandacht voor deze aanvullingen.

Namens het bestuur
Rob Kies