Agenda ALV 29 februari

S.V. Eemnes
Algemene Ledenvergadering
Maandag 29 Februari 2016
aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur

1. Opening

2. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 7 december 2015
– de notulen zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief en hier op de website –

3. Aanstelling 2 vertrouwenspersonen
Als kandidaat worden voorgesteld; Jolanda de Jong en Bart Nouwens

4. Aftredend als bestuurslid zijn;
Rob Kies als voorzitter
Nico Seure als bestuurslid gebouwen en terreinen

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden voor de functie van voorzitter, bestuurslid senioren en bestuurslid gebouwen & terreinen
Voor de functie van voorzitter a.i. wordt voorgesteld: Bart Nouwens
Bart Nouwens heeft zich ad interim beschikbaar gesteld als voorzitter voor de periode tot de volgende ALV eind mei/begin juni 2016.

Voor de functie van bestuurslid senioren wordt voorgesteld: Hans Camps.
Ter bekendmaking volgt onder de agenda een korte beschrijving van het kandidaat-bestuurslid;

Voor de functie van bestuurslid geb. en terr. wordt voorgesteld: Niek Dunnink.
Ter bekendmaking volgt onder de agenda een korte beschrijving van het kandidaat-bestuurslid;

6. Rondvraag

7. Sluiting

Namens het bestuur
Eddy van der Dussen


Kandidaatstelling bestuursleden SV Eemnes

In de statuten van de SV Eemnes is onder andere regelgeving opgenomen inzake het bestuur.
Regelgeving over herbenoeming en kandidatering is opgenomen in artikel 9.

Conform het eerder gecommuniceerde, via diverse communicatiemiddelen en tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 9 december 2015, ALV, rooster van aftreden, treden bij de komende ALV af Rob Kies, voorzitter en Nico Seure, bestuurslid gebouwen en terreinen.
Ton van Zanten, bestuurslid technische zaken is tussentijds afgetreden per 17 januari 2016.

Voor alle bestuursfuncties hebben zich definitief kandidaten aangemeld, welke hierbij door het bestuur worden voorgedragen.

Voor de functie van voorzitter a.i. heeft Bart Nouwens zich beschikbaar gesteld.
Bart Nouwens heeft zich ad interim beschikbaar gesteld als voorzitter voor de periode vanaf verkiezing bij de ALV van 29 februari tot de volgende ALV eind mei/begin juni 2016.

Voor de functie van bestuurslid senioren heeft Hans Camps zich beschikbaar gesteld. Ter kennismaking volgt hieronder een korte profielschets van Hans;

Beste leden van de SV Eemnes,
Mijn naam is Hans Camps en heb mij beschikbaar gesteld als bestuurslid “seniorenzaken” .
Inmiddels ben ik meer dan 40 jaar lid van onze vereniging. In die 40 jaar heb ik zelf gevoetbald vanaf de E3 tot en met het 1e. Mooie jaren met hoogtepunten van een kampioenschap en dieptepunten van degradatie.
Op mijn 18e ben ik begonnen als jeugdtrainer en heb op mijn 23e het KNVB trainersdiploma TC3 behaald. Ook als trainer heb ik vrijwel alles getraind vanaf de F tot, als invaller, het 1e. Op dit moment heb ik een deeltijdbaan bij de SV. Op dinsdag train ik de A1 en op donderdag het 2e, op zaterdag begeleid ik het 2e.
Naast het jeugdtrainerschap ben ik ook een aantal jaar hoofd jeugdopleiding geweest en heb hierin mee geholpen om de jeugd op een hoger plan te krijgen, maar vooral plezier in het spelletje te laten houden.
Kortom een leven die vrijwel altijd in het steken staat van voetbal.
Wat privé betreft ben ik getrouwd met Aswintha en heb 2 zoons, Nando voetbalt bij “ons” in de selectie en Jorni speelt bij Almere City in de selectie.
Ik ben sinds juli 1989 werkzaam voor de gemeente Bussum, per 1 januari 2016, Gooise meren. De eerste 8 jaar als administratieve kracht bij de bijstandsverstrekking en sinds een jaar op 16 werkzaam als Wmo consulent alwaar ik verantwoordelijk ben voor het verstrekken van voorzieningen aan de burger met beperkingen.
Als bestuurslid hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan het verder ontwikkelen van de sv. ideeën genoeg!
Met vriendelijk groet en tot de 29E
Hans Camps

Voor de functie van bestuurslid gebouwen en terreinen heeft Niek Dunnink zich beschikbaar gesteld. Ter kennismaking volgt hieronder een korte profielschets van Niek;

Hallo, ik ben Niek Dunnink, getrouwd met Gonny en 43 jaar.
We hebben drie zoons die allemaal op voetbal zitten. Kilian in de C1, Jorn in de D2 en Rolf is keeper in de E2. Mij is gevraagd of ik mij kandidaat wil stellen voor het bestuur, met als taak het beheer van ons mooie voetbalcomplex. Ik heb ervaring in bestuurswerk, waarin ik onder meer de restauratie van twee kerken heb uitgevoerd en ook de nieuwbouw van het verenigingsgebouw De Wel mocht doen. Door de weeks werk ik bij de gemeente Wijdemeren. Daar doe ik de voorbereiding en uitvoering van allerlei kleine en grote projecten in de grond- weg- en waterbouw. Een paar jaar terug betekende dit bijvoorbeeld ook de complete verplaatsing/aanleg van het voetbalcomplex in Nederhorst den Berg.
SV Eemnes vind ik een leuke en gezellige vereniging. Mijn jongens (en dus wij ook) zijn elke week met veel plezier op de club te vinden. Ik besef dat een club als SV Eemnes alleen kan bestaan met behulp van vrijwilligers. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, omdat ik zie hoe belangrijk het verenigingsleven is voor een plaats als Eemnes, voor jong en oud.

Graag tot maandagavond 29 februari op de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur
Eddy van der Dussen