3 nieuwe bestuursleden benoemd bij ALV 29 februari

Gisterenavond zijn tijdens een redelijk druk bezochte Algemene Ledenvergadering 3 nieuwe bestuursleden benoemd, en hebben 2 bestuursleden afscheid genomen.
Voorzitter Rob Kies en Nico Seure, bestuurslid gebouwen en terreinen, zijn na een bestuursperiode van een kleine 2 ½ jaar, afgetreden. Een relatief korte periode, maar er is in die tijd veel bereikt, met als hoogtepunt de aanleg van 3 kunstgrasvelden. Rob en Nico werden door alle aanwezigen zeer bedankt voor hun werkzaamheden en al hun inspanningen in de afgelopen periode.

Voorzitter Rob Kies is opgevolgd door Bart Nouwens, die a.i. voorzitter van de vereniging zal zijn voor in elk geval de komende periode tot het eind van het seizoen.
Hans Camps verwelkomen we als bestuurslid senioren, die in de plaats treedt van de begin dit jaar afgetreden Ton van Zanten.
Niek Dunnink neemt als bestuurslid gebouwen en terreinen de plaats in van Nico Seure, die meteen een mooie uitdaging voor de boeg heeft aangaande de problematiek rondom de velden.

Bart, Hans en Niek; van harte welkom binnen het bestuur van SV Eemnes.

Namens het bestuur
Eddy van der Dussen
secretaris