Proces jeugd teamindeling 2016/2017

Het seizoen 2015-2016 is bijna afgelopen en de prijzen worden verdeeld. We hopen dat iedereen met veel plezier en inzet gevoetbald heeft, veel heeft geleerd en tevreden is over zijn prestaties. De komende weken zullen veel teams een of meerdere toernooien spelen. Op 28 mei vindt het BEL-toernooi plaats, waarna het seizoen feestelijk wordt afgesloten op 4 juni met de jaarlijkse verenigingsdag.

Seizoen 2016-2017 zal voor de jeugd op maandag 29 augustus weer starten, uiteraard zal er tegen die tijd op de website bekend zijn op welke dagen en hoe laat de trainingen zijn.

Alle spelers, trainers, leiders en ouders weer bedankt voor een mooi en succesvol voetbalseizoen.

Nieuwe indeling
Ons streven is om begin juni de voorlopig definitieve indeling voor de jeugdteams bekend te maken voor het nieuwe seizoen. Om tot een indeling te komen willen wij eerst weten wat we in huis hebben en wat de wensen zijn. We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurd. Een belangrijke rol is hierbij belegd bij de selectie trainers van de eerste jeugd teams die als technisch aanspreekpunt per leeftijdscategorie fungeren. Zij zullen de komende periode actief bij wedstrijden en trainingen gaan kijken om een beter beeld van de jeugd te krijgen. Tevens betrekken we de leiders & trainers van de huidige teams om de spelers te beoordelen op de verschillende aspecten van het voetbal.

Samenstellen van de teams
Eerst zal de Technische Commissie (deze bestaat uit de selectie trainers van de eerste jeugdteams) een voorlopige indeling maken van de zogenaamde selectie. Dit zijn (behoudens bij de A-junioren) het eerste en tweede team uit een leeftijdscategorie. De definitieve indeling wie er in het eerste en tweede team komen wordt begin september bekend gemaakt. Door gezamenlijke trainingen en wedstrijden te organiseren krijgen we een beter beeld van de selectiespelers en kunnen we zorgvuldig indelen.

Na het samenstellen van de selectie worden de overige teams samengesteld. Het aantal teams is afhankelijk van het aantal spelers per leeftijdscategorie. Door enkele opzeggingen kan de mogelijkheid om een team meer of minder te creƫren worden bepaald. Vanaf 15 mei, de opzegdatum, kunnen we starten met het maken van de voorlopig definitieve indeling.

Bij de F-pupillen en de eerste jaar E-pupillen zal er, met uitzondering van de selectie, meer gekeken worden naar geboortejaar en voorkeur van vriendjes dan naar het talent. Afgezien van de andere leeftijdscategorieƫn is het door de KNVB bij de F-pupillen niet toegestaan om langer dan twee jaar en/of afhankelijk van het geboortejaar te ballen bij dezelfde leeftijdscategorie. Bij de andere leeftijdscategorieƫn kan dit wel. Er mogen maximaal 2 of 3 spelers per leeftijdscategorie (afhankelijk van de categorie) met dispensatie in een jongere leeftijdscategorie ingedeeld worden.

Vanaf de tweede jaar E-pupillen wordt er gekeken naar het talent maar ook naar de samenstelling van een team. De voorlopig definitieve indeling zal begin juni via de website bekend gemaakt worden.

Voorlopig definitieve indeling
Waarom het woord ā€œvoorlopigā€? Omdat de ervaring leert dat er in de zomervakantie alsnog kinderen opzeggen i.v.m. verhuizing, andere sport, langdurige blessure enz. en kinderen soms ervoor kiezen een andere positie in het veld te willen of liever in een lager team spelen. Dit zijn allemaal factoren waar we van tevoren geen rekening mee kunnen houden maar wel op moeten lossen.

Afmelden
Weet u nu al dat uw zoon of dochter gaat stoppen met voetbal vergeet dan hem of haar niet voor 15 mei af te melden via ledenadministratie@sveemnes.nl. Bij afmelding na 15 mei bent u de gehele contributie voor het nieuwe seizoen 2016-2017 verschuldigd.

Betrokkenheid bij de indeling
Natuurlijk worden de leiders & trainers betrokken bij de samenstelling van de indeling en worden ze voor de publieke bekendmaking geĆÆnformeerd over de voorlopige definitieve indeling. Bij de bekendmaking van de voorlopig definitieve indeling zal tevens bekend gemaakt worden wanneer we de ouders de gelegenheid geven om, op afspraak, uitleg te vragen over de indeling m.b.t. hun kind. Dit zogenaamde 10 minuten gesprek zal niks veranderen aan de indeling maar heeft als doel verheldering en uitleg te kunnen geven.

Teleurstellingen zullen er altijd zijn en we realiseren dat we het in de ogen van ouders en kinderen nooit 100% goed kunnen doen. Wel willen we helder zijn over de wijze waarop de samenstelling tot stand komt.

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie en tot maandag 29 augustus voor een mooi, nieuwe voetbalseizoen.