Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat door op 3 december

Beste leden,

Gedurende het afgelopen weekeinde hebben we jullie ge√Įnformeerd middels de ClubApp, Nieuwsbrief en de website over het mogelijk verplaatsen van de ALV van 3 december.

Wij kunnen jullie informeren dat de ALV doorgaat op 3 december.

Let op, aanvangstijd is 19.30 uur.

We zien jullie graag in ons clubhuis op deze, voor jullie, en voor de vereniging belangrijke ALV.

Onze excuses voor het ongemak.

Namens het bestuur

Rob Kies


Beste leden,

De afgelopen tijd hebben we jullie regelmatig ge√Įnformeerd¬†dat er een, voor de vereniging en jullie,¬†belangrijke¬†ALV gepland staat voor woensdag 3 december.

Op dit moment weten we nog niet zeker of deze ALV zal doorgaan; het is mogelijk dat we deze ALV moeten verplaatsen.

Volg alsjeblieft de website en de ClubApp voor het laatste nieuws over het al dan niet doorgaan van de ALV op 3 december.

Bij het mogelijk verplaatsen zullen we jullie zo snel mogelijk de nieuwe datum laten weten welke dan in ieder geval dit jaar zal plaatsvinden.

Wij houden jullie ge√Įnformeerd.

Onze excuses voor het ongemak.

Namens het bestuur

Rob KiesS.V. Eemnes
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 3 december 2014
aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Inkomende en uitgaande stukken

4. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 27 juni 2014
– de notulen zijn hier gepubliceerd

5. Huldigen jubilarissen 60 jaar lidmaatschap

6. Financieel overzicht seizoen 2013/14 en commissieverslagen

korte pauze

7. Toekomst beheer en onderhouden velden en voorstel tot contributieverhoging

8. Rondvraag

9. Sluiting