Alcoholbeleid is gewijzigd m.i.v. 1 januari 2014

Wat verandert er op onze vereniging?

  • Vanaf 1 januari zullen wij geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen.
  • De nieuwe regels hangen bij de ingang van de kantine en bij de bar.
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.
  • De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben (open of gesloten blikje of flesje) een boete krijgen. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.
  • De overheid past de wet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken.
  • Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. En wij als sportvereniging willen de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken van harte ondersteunen.

Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen aan onze barvrijwilligers die dit mede uit moet voeren.

Het Bestuur