Algemene Leden Vergadering (ALV) woensdag 3 december – verhoging contributies per seizoen 2015/2016 en vervanging alle velden –

Tijdens de ALV gehouden op woensdag 3 december hebben de leden besloten om akkoord te gaan met de aanleg van 3 nieuwe kunstgrasvelden en om de contributies met ingang van seizoen 2015/2016 met €30,= te verhogen voor die leden welke veldvoetbal beoefenen. Uitzondering is de contributie voor de mini’s in de Champions League, deze blijft op het huidige niveau. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de verhoging voor leden welke met 3 personen of meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven te beperken, de verwerking hiervan zal eenvoudig moeten zijn. De contributies zoals deze geldig zullen zijn met ingang van seizoen 2015/2016 zijn dan op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van verenigingen in omliggende gemeentes.

De verhoging is gebaseerd op de aanname dat met ingang van het seizoen 2015/2016 het onderhoud van de velden door de gemeente zal worden overgedragen aan de SV Eemnes. Op haar beurt is de gemeente van plan om een forse investering te gaan doen in 3 nieuwe kunstgrasvelden ter vervanging van het huidige kunstgrasveld en 2 natuurgrasvelden. De gemeente zal in haar raadsvergadering van maandag 15 december een besluit nemen over deze investering. Pas dan zal de investering definitief zijn. Door deze investering zal de capaciteit voldoende zijn om alle elftallen gedurende het seizoen 2 x in de week te kunnen laten trainen alsmede om gedurende het gehele seizoen meer wedstrijden te kunnen spelen. Kunstgrasvelden kunnen gedurende het seizoen langer en meer bespeeld worden dan natuurgrasvelden, zie ook onze ervaringen met het huidige kunstgrasveld.

De verhoging van de contributie is nodig om enerzijds de jaarlijkse kosten van het onderhoud te kunnen betalen en anderzijds om te reserveren als vereniging voor haar aandeel in een vervangingsinvestering van de 3 kunstgrasvelden in de toekomst. Aan een toekomstige vervangingsinvestering zal, gebaseerd op de huidige aannames, voor 10% worden bijgedragen door de vereniging.

Namens het bestuur

Rob Kies