Algemene Ledenvergadering 11 december 2017

S.V. Eemnes
Algemene Ledenvergadering
Maandag 11 december 2017
aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur

1. Opening.

2. Bestuursmededelingen.

3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 15 mei 2017.

4. Financieel overzicht seizoen 2016/2017.

5. Verslag kascontrolecommissie, dĆ©charge verlenen voor het gevoerdeĀ beleid en het vaststellen van de kascommissie.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Namens het bestuur,
Eddy van der Dussen
Secretaris