Algemene Ledenvergadering Woensdag 6 mei 2015

Voorlopige agenda:

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 3 december 2014

-de notulen worden eerdaags gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website-

4. Huldigen jubilarissen 25,40 en 50 jaar lidmaatschap

5. Goedkeuren conceptbegroting seizoen 2015/16

6. Goedkeuren concept huishoudelijk reglement

7. Voorstel tot aanpassing regels m.b.t. het zaalvoetbal

8. Rooster van aftreden en bestuursmutaties

-zie publicatie hierover in de Nieuwsbrief van 15 maart, website en ClubApp-

9. Informatie t.a.v. voortgang vervanging alle velden door kunstgras.

10. Rondvraag

11. Sluiting