Betaling contributie

Binnenkort ontvangt u de nota voor de betaling van de contributie voor het seizoen 2014-2015 (periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015) weer bij u in de brievenbus.

Voor degenen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven zal het bedrag van de verschuldigde contributie rond 1 december worden afgeschreven.

Het bestuur