Aantal elftallen voor de A- en B-junioren teruggebracht tot 4

Vanaf het begin van het seizoen 2014/15 was duidelijk dat de bezetting van A- en B-junioren elftallen aan de krappe kant was.

We hadden de hoop en verwachting dat op basis van zeer beperkt inlenen van andere elftallen en er gedurende het seizoen er een paar spelers zouden bijkomen we met 5 elftallen, 2 A-junioren en 3 B-junioren elftallen, het seizoen plezierig en succesvol konden afmaken.
Een aantal weken geleden, rond 21 september, hebben we er voor gekozen, op basis van de ervaringen tot en met medio september, om de situatie voor een bepaalde periode verder aan te zien.

Over deze keuze hebben we gecommuniceerd via een artikel welke is gepubliceerd in de Nieuwsbrief, op de clubapp en de website.

Al snel werd duidelijk dat de huidige bezetting met betrekking tot senioren 1 en 2 en de A- en B-junioren voor de rest van het seizoen 2014/15 niet houdbaar zou zijn.
Eind september werd duidelijk dat we niet langer konder doorgaan met de huidige situatie en dat er een keuze moest worden gemaakt.
Helaas hebben we moeten besluiten om de huidige B2 op te heffen, en uit de competitie te halen, en de spelers te verdelen over of door te schuiven naar de 4 overgebleven elftallen in de A- en B-junioren.

De A1 bevat nu 18 spelers waarbij op wekelijkse basis indien nodig spelers kunnen worden gerouleerd met de seniorenselectie, de A2 15 spelers, de B1 14 spelers en de B3 17 spelers.
Voor de B3 is dit wellicht aan de te ruime kant, maar gezien de resultaten van dit elftal tot op heden gaan we ervan uit dat dit positief gaat uitpakken in de toekomst.
We vertrouwen erop dat met deze keuze de situatie voor zowel de betrokkenen en de vereniging is verbeterd.
Onderstaand treffen jullie een brief aan welke aan de betreffende spelers is meegegeven.

Wij vinden het jammer en vervelend dat deze situatie is ontstaan, en tegelijkertijd vertrouwen we erop dat deze keuze in ons aller belang is en positief is voor de vereniging.

Namens de senioren en jeugdcommissie,

Timo Rigter en Rene Verhoeven

 


 

4 oktober 2014

Beste ouders,

Recentelijk hebben wij met een aantal leiders en trainers van de A- en B- junioren elftallen gesproken.
Onderwerp was de, in bijna alle gevallen te krappe bezetting van de 2 A-junioren en 3 B-junioren elftallen.
Het feit dat het aantal spelers per elftal niet een bepaald minimum aantal heeft, geeft elke zaterdag, en op de doordeweekse trainingsdagen, hele praktische en vervelende problemen.
U kunt hierbij denken aan het organiseren dat de elftallen, inclusief reservespelers, toch een bepaald minimum aantal spelers heeft, het lenen vanuit andere elftallen wat ook niet altijd mogelijk is, en het continue spelen met een andere, en soms te kleine, samenstelling.
Het bestuur van S.V. Eemnes heeft een aantal weken zorgvuldig gekeken hoe dit is gelopen en we hebben na deze weken moeten constateren dat dit niet langer houdbaar is.
Voor de motivatie van de betrokken spelers, leiders, trainers en andere betrokken vrijwilligers, is dit ook niet positief.

Wij hebben dan ook besloten om van 5 teams 4 teams te maken.
Dit betekent concreet dat de spelers van de B2 en de A2 verdeeld zijn, over de B3, B1, A2 en de A1 hierbij zo goed mogelijk rekening houdend met diverse aspecten.
Als gevolg hiervan zijn een aantal spelers van de A2 doorgeschoven naar de A1, B2 spelers naar de A 2, B1 en de B3.
We verwachten dat de 4 elftallen, gebaseerd op de nieuwe aantallen, voldoende spelers hebben om, onder normale omstandigheden, het seizoen succesvol en met plezier zullen eindigen.
U zult begrijpen dat wij het terugbrengen van het aantal teams met 1 team voor de A- en B-junioren geen prettige maatregel vinden.
Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en steun.

Met vriendelijke groeten,

Namens de jeugdcommissie, A- en B-junioren coördinator en seniorencommissie

René Verhoeven, Peter van Baal en Timo Rigter