Brief verontrust lid inzake bebouwing veld 4

Gisteren, na afloop van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, heeft Hans Arends het woord gevraagd en heeft als verontrust lid bijgaand schrijven voorgelezen met betrekking tot de voorgenomen bebouwing van Veld 4:


Beste leden van de SV Eemnes,

Wij, Geert vd Wardt, Reyer Manten, Jan vd Wardt en Hans Arends , zijn verontrustende leden van de SV Eemnes, die het beste met ons clubje voor hebben.

Afgelopen ALV van 28 november jl. hebben we in de rondvraag de locatie aangehaald van het nieuwe “huis van Eemnes” op “veld 4” . Hierop werd gemeld, door het bestuur, dat ze diverse gesprekken hebben gehad met de gemeente, maar dat er niets meer aan gedaan kon worden, aangezien het een raadsbesluit was, dat genomen is op 9 mei jl.

Hier waren wij, Jan, Reyer, Geert en ik zwaar teleurgesteld over, maar het was niet anders.

Nu is door de gemeente, op 7 december, het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage neergelegd, waar tot 16 januari a.s. inspraakreacties voor ingediend kunnen worden.

Nadat we zijn gaan brainstormen hebben we het initiatief opgepakt om alles uit de kast te halen om toch te proberen de Gemeente op andere gedachte te brengen.

We hebben via verschillende personen en invalshoeken brieven opgesteld welke richting de gemeente gaan. Wij, als leden van Eemnes, wilde daarin het voortouw nemen. We zijn langs het bestuur geweest en hebben uitgelegd wat de bedoelingen zijn. We begrijpen dat het bestuur van SV Eemnes in een spagaat zit omdat we de afgelopen jaren zoveel steun hebben gehad van de Gemeente en ook in de toekomst heeft de SV Eemnes de Gemeente hard nodig.

Gelukkig staat het bestuur achter onze “aktie”, maar zullen daarbij niet op de voorgrond treden.

Het bestuur heeft zelf een brief gestuurd naar de gemeente met deze inhoud.

Zolang we de leden niet hebben ingelicht, moeten we deze aktie doen op persoonlijke titel.

Waarom zijn we als leden van de SV Eemnes tegen deze locatie van het huis van Eemnes :

Door de steun van de gemeente Eemnes en de vele vrijwilligers van SV Eemnes hebben we een schitterend sportcomplex op een mooie centrale locatie in Eemnes.

Een prachtige kantine en 3 mooie kunstgrasvelden waar elke dag vol op en intensief gebruik van wordt gemaakt. Met name de zaterdag is het hier een drukte van belang.

Regelmatig zijn de velden van 08.30 uur tot 17.45 uur vol op bezet en daar ligt ook eigenlijk het “luxe” probleem van dit verhaal.

SV Eemnes is een bloeiende en een groeiende vereniging en tot nu toe hebben we voldoende capaciteit om het iedereen tot zin te kunnen maken. Echter indien er nog 2 teams van  +- 25 spelende leden bij komen, zullen we om de tafel moeten met de Gemeente, aangezien de velden op zaterdag dan vol zitten. Regelmatig hebben we veld 4 al gebruikt voor de CL en om warm te lopen omdat onze velden volledig bezet zijn.

Gezien de aanwas van jonge leden maar met name ook de groei van de meisjes- en damestak, zal dit “probleem” in de nabije toekomst plaatsvinden. Als het “Huis van Eemnes” op veld 4 wordt gebouwd hebben we geen enkele uitbreidingsmogelijkheden meer om te kunnen voetballen. Dit zal dus betekenen dat er, of een ledenstop moet komen, of dat SV Eemnes zal moeten verhuizen.

Dit zal voor de leden maar zeker ook voor de vele vrijwilligers, die hier veel zweetdruppels in hebben zitten, een harde klap zijn.

Ten 2e wordt het parkeerterrein, met name, zaterdagen zeer intensief gebruikt. Van 08.00 tot 16.00 (als het 1e thuis speelt) staat het vol en regelmatig wordt er al in de Patrijzenhof naar een plekje gezocht om de auto te parkeren. Als het Huis van Eemnes op “veld 4”wordt gebouwd dan zal er, zeker op zaterdagen, een groot probleem komen om dichtbij te parkeren. De gemeente heeft op 2 zaterdagen steekproeven genomen namelijk vrijdag 1, vrijdag 7, zaterdag 8 okt jl en zaterdag 5 nov jl. Hierbij speelde het 1e thuis. De parkeerplaatsen waren goed gevuld maar niet vol. Wat er echter niet bij wordt vermeld is de hoeveelheid auto’s op de Patrijzenhof parkeren omdat er op dat moment geen plek is op de parkeerplaats. Ook draait het 1e nu mee in de 4e klasse wat minder bezoekers trekt. Wij vinden dan ook dat er op 2 zaterdagen meten er niet een representatief beeld uit kan komen.

Wij zijn deze aktie gestart om de gemeente op andere gedachten te brengen en zijn nu middels onderzoeken en een handtekeningen-aktie bezig  om de inspraakreactie zo volledig mogelijk te maken.

We spreken dus niet over de overige redenen waarom het geen goed plan is, bijv. de financiën, wat een kapitaalvernietiging zou kunnen zijn, de verkeersdrukte, wateroverlast e.d.

Wij willen aan deze aanwezige leden het volgende vragen:

Gaan de aanwezige leden van SV Eemnes er mee akkoord dat we dit initiatief namens alle leden doen?

Willen jullie straks ook een handtekening zetten?

Wie wil er evt nog mee helpen om een straatje te lopen, voor zaterdag?

Willen jullie daar waar mogelijk is aanwezig zijn bij de inspraakbijeenkomst op 30 januari ?

Heeft u nog vragen, opmerkingen, andere argumenten of suggesties. Alles wat ertoe bij kan dragen om de Gemeente Eemnes op andere gedachte te brengen nemen wij graag van u over.

Wij weten dat het zeer kort dag is maar niet geschoten is zeker mis.

Dank voor uw aandacht.