Agenda Algemene Ledenvergadering van maandag 28 mei.

S.V. Eemnes
Algemene Ledenvergadering
Maandag 28 mei 2018
aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur

1. Opening

2. Bestuursmededelingen
– Mededelingen van de voorzitter
– Mededelingen m.b.t. Sportlink-communicatie; nieuwe website, app en tv-schermen
– Mededelingen m.b.t. AVG-privacywetgeving

3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 11 december 2017
– De notulen zijn gepubliceerd op de website-

4. Bestuursmutaties
– Conform het Rooster van Aftreden zijn er de volgende mutaties;

– Eddy vd Dussen– secretaris [aftredend en voor een beperkte periode herkiesbaar]
– Koen Bos – bestuurslid clubhuis [aftredend en herkiesbaar]
– Vacature – bestuurslid commerciële zaken

Extra mededeling:
– Jan Schouten – penningmeester [aftredend m.i.v. seizoen 2019/2020]

Voor de functie van bestuurslid commercie draagt het bestuur voor: André Adema.
Ter bekendmaking volgt onder de agenda op de volgende pagina een korte beschrijving van het kandidaat-bestuurslid;

5. Goedkeuren begroting seizoen 2018/2019

6. Verslagen en toelichting commissies
Seniorencommissie / Jeugdcommissie (beiden in combinatie met dames/ meiden / Commissie Gebouwen & Terreinen

7. Voorstel en besluitvorming stoppen zaalvoetbal m.i.v. juni 2019, zijnde het seizoen 2019/2020.

8. Besluitvorming 2 grote investeringen;
– Overkapping balkon middengedeelte
– Vervanging ballenhok en huidige loods weghalen

9. Rondvraag

10. Sluiting

 


Voor de functie van bestuurslid commerciële zaken heeft André zich beschikbaar gesteld. Ter kennismaking volgt hieronder een korte profielschets van André;

Mijn naam is André Adema en vanaf 1997 woonachtig in Eemnes.

Mij is gevraagd of ik mij kandidaat wil stellen voor het bestuur van SV Eemnes, met als taak om de portefeuille Commercie (& Media) onder mijn hoede te nemen. Ik ben al vanaf het begin van mijn carrière werkzaam in de Media en dan voornamelijk gericht op het verkopen, zakelijk begeleiden, ontwikkelen en produceren van content voor Televisie en nieuwe media-kanalen.
Daarnaast vervul ik al een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging (terreindienst) samen met mijn voetbalvrienden Eric en Gert-Jan en mijn echtgenote Annemarie zit periodiek op het wedstrijdsecretariaat.

Wij hebben 3 zonen, waarvan er 2 (Mart en Merijn) bij SV Eemnes voetballen. Mijn oudste zoon Lennard is tegenwoordig met kickboksen bezig maar heeft ook een aantal jaren bij de club gevoetbald.

Voor mij is de betrokkenheid bij de voetbalclub vooral een sociaal gebeuren. Elke week is het weer een feestje om wedstrijden van de kinderen te bezoeken en tevens de ouders bij de club te spreken. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om als ouder iets terug te kunnen doen als vrijwilliger voor de club.

Het doel is om mijn commerciële netwerk en passie voor media en uiteraard kennis en ervaring de komende periode in te brengen bij SV Eemnes. Vooral hoe wij op een nieuwe manier onze betrokken sponsoren, digitaal hun bedrijf zichtbaar kunnen maken, is een van de uitdagingen.

Tijdens de aankomende Algemene ledenvergadering van 28 mei stel ik mij ook graag persoonlijk voor aan de leden van de vereniging.

André Adema


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van SV Eemnes

Eddy van der Dussen, secretaris