AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf vandaag van kracht

Vanaf vandaag, 25 mei 2018, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk ligt – meer dan tot op heden – op onze verantwoordelijkheid als bestuur en vereniging, om aan te tonen dat wij ons aan de wet houden met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en betrokkenen.

Het bestuur heeft een voorlopige inventarisatie gedaan op welke wijze wij de persoonsgegevens van onze leden gebruiken; onder andere, wie maakt waar gebruik van (trainers, leiders, vrijwilligers, etc.); in welke systemen wordt alles bijgehouden; welke externe partijen zijn daarbij betrokken; welke afspraken moeten we in het kader van de AVG hierover vastleggen (zowel intern als met externe partijen), etc.

Over het algemeen zult u als lid/vrijwilliger van SV Eemnes hier weinig van merken. Wij zijn als bestuur momenteel bezig met het schrijven van een Privacy Policy beleid. Het voornaamste doel is echter dat we correct omgaan met uw gegevens. Een deel van onze vrijwilligers (waaronder leiders en trainers), bijvoorbeeld met name zij die beschikken over een overzicht van spelers met daarop de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van een team, zullen wij voor het komend seizoen verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Op de aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden, maar ook bijvoorbeeld in de toekomstige sponsorcontracten, zullen we een verwijzing gaan opnemen naar ons Privacy Policy beleid.

Voor vragen over dit onderwerp, kan een e-mail gestuurd worden naar bestuur@sveemnes.nl of contact opgenomen worden met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur van SV Eemnes,
Eddy van der Dussen, secretaris