Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel!

Afgelopen zaterdagavond 17 maart 2018 hebben wij onze vrijwilligersavond gehouden.

Deze avond was bedoeld om de vele vrijwilligers in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor alle tijd en energie die zij in de club steken.

Het was een mooi gezicht om te zien dat onze kantine vol was door de aanwezige vrijwilligers en hun partners. Ik heb het tijdens mijn praatje op de avond meerdere malen gezegd en ga het nu nog een keer zeggen; DANK JULLIE WEL!!

Zonder onze vrijwilligers kan de vereniging doodeenvoudig niet bestaan en daar zijn wij ons goed van bewust.

Dank aan de barmedewerkers die ook weer hun vrije avond hebben opgeofferd om de vrijwilligers te voorzien van drankjes. Dank aan iedereen die de avond een groot succes hebben gemaakt.

Een van de hoogtepunten om de werker van het jaar in het zonnetje te zetten kon helaas geen doorgang vinden. De beoogde “werker van het jaar” kon vanwege eerder gemaakte afspraken niet aanwezig zijn deze avond, maar aan het eind van het seizoen richten wij de spot op hem en eren wij hem alsnog.

Had jij geen uitnodiging gekregen, maar wil jij volgend jaar ook op de vrijwilligersavond komen, meldt je dan ook aan als vrijwilliger en “join the club”.

Namens het bestuur,

Bart Nouwens voorzitter.

DANK JULLIE WEL, DANK JULLIE WEL, DANK JULLIE WEL, DANK JULLIE WEL!