Mogelijk oplossing nabij waterprobleem kunstgrasvelden

De afgelopen maanden is onze vereniging geconfronteerd geweest met waterproblemen op alle drie de kunstgrasvelden. Velen van jullie zullen dat ook hebben gemerkt; zodra er gespeeld werd op het achterste gedeelte van met name veld 1 en 2, was het soms net een waterballet.
Daarover is er eerder bericht op zowel de website, clubapp als de nieuwsbrief. Helaas konden we toen niet melden dat er een concrete oorzaak was gevonden.

Vele partijen, zoals fabrikant Ten Cate, leverancier CSC en de gemeente Eemnes, uit naam van Theo Leys en wethouder Jan den Dunnen, zijn de afgelopen weken druk geweest om een oplossing te vinden voor de problematiek. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet aan de zandondergrond en de samenstelling van het kunstgras ligt. De afgelopen week is daarom besloten om veld 1 van extra gaatjes in het kunstgrasveld te voorzien; dit is in goed overleg met alle betrokken partijen gedaan.
De komende periode zal bekeken worden of dit daadwerkelijk de oplossing is, en zullen ook veld 2 en veld 3 gedaan worden.
Uiteraard zal nauwlettend in de gaten gehouden worden of de problemen daadwerkelijk tot het verleden zullen behoren.

In het geval van nieuwe ontwikkelingen informeren we alle leden via de Nieuwsbrief, clubapp en de website.

Namens het bestuur
Niek Dunnink