Opzegging lidmaatschap of overschrijving naar andere vereniging

Als u of uw kind aan het eind van dit seizoen wil stoppen met voetbal, dan kunt u uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen en wel

VOOR 15 MEI 2016

op één van onderstaande adressen:

1. S.V. Eemnes
ledenadministratie@sveemnes.nl

of

2. S.V. Eemnes
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 18
3755 ZG Eemnes

of

3. S.V. Eemnes
T.a.v. de ledenadministratie
Wezeboom 32
3755 WT Eemnes

DUS NIET BIJ EEN LEIDER OF TRAINER!

Hierbij zij wel aangetekend dat wij pas tot uitschrijving of overschrijving over kunnen gaan als alle openstaande contributie en/of KNVB-boetes zijn voldaan.

Met betrekking tot een eventuele overschrijving naar een andere vereniging is er het één en ander veranderd. De overschrijvingsprocedure is als volgt:

1. u schrijft uzelf in bij de nieuwe vereniging, die u dan weer aanmeldt in Sportlink
2. de te verlaten vereniging, in dit geval de SV Eemnes, krijgt via Sportlink een melding en moet de overschrijving in Sportlink accorderen. Dat laatste zal dus niet gebeuren als er nog contributie open staat.

LET OP:

Wij zullen de opzegtermijn strikt hanteren: opzegging van het lidmaatschap na 15 mei 2016 of opzegging bij een leider of trainer wordt niet erkend en betekent dat de volledige contributie voor het komende seizoen 2016-2017 gewoon verschuldigd is.