Opzegging lidmaatschap voor 15 mei

Zoals bekend staat in het reglement van S.V. Eemnes dat opzeggingen voor 15 mei bekend moeten worden gemaakt bij de ledenadministratie (ledenadministratie@sveemnes.nl).

Doe dit als je weet dat je bijvoorbeeld geen zin meer hebt of gaat verhuizen. Als je het eerder weet meldt het dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie, want een actueel overzicht van de spelers die volgend jaar gaan spelen is cruciaal voor een goede indeling.

Bij afmelding na 15 mei bent je de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

De jeugdcommissie.


Opzegging lidmaatschap of overschrijving naar  andere vereniging

Als u of uw kind aan het eind van dit seizoen wil stoppen met voetbal, dan kunt u uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen en wel VOOR 15 MEI 2017 op één van onderstaande adressen:

1. S.V. Eemnes ledenadministratie@sveemnes.nl of

2. S.V. Eemnes T.a.v. de ledenadministratie, Postbus 18 3755 ZG Eemnes of

3. S.V. Eemnes T.a.v. de ledenadministratie, Wezeboom 32 3755 WT Eemnes

DUS NIET BIJ EEN LEIDER OF TRAINER!

Hierbij zij wel aangetekend dat wij pas tot uitschrijving of overschrijving over kunnen gaan als alle openstaande contributie en/of KNVB-boetes zijn voldaan.

Met betrekking tot een eventuele overschrijving naar een andere vereniging is er het één en ander veranderd. De overschrijvingsprocedure is als volgt:
1. u schrijft uzelf in bij de nieuwe vereniging, die u dan weer aanmeldt in Sportlink
2. de te verlaten vereniging, in dit geval de SV Eemnes, krijgt via Sportlink een melding en moet de overschrijving in Sportlink vrijgeven. Dat laatste zal dus niet gebeuren als er nog contributie open staat.

LET OP: Wij zullen de opzegtermijn strikt hanteren: opzegging van het lidmaatschap na 15 mei 2017 of opzegging bij een leider of trainer wordt niet erkend en betekent dat de volledige contributie voor het komende seizoen 2017-2018 gewoon verschuldigd is.

Namens het bestuur van SV Eemnes
Jan Schouten, penningmeester.