Contributies 1e helft seizoen 2015/2016 SV Eemnes

Conform het huishoudelijk reglement is de automatische incasso uitgevoerd op 15 oktober en zijn de acceptgiro’s verzonden in de eerste en tweede week van oktober 2015. Dit betreft de incasso voor de 1e helft van het seizoen 2015/2016, juli tot en met december 2015 of, voor een aantal leden, voor het hele seizoen 2015/2016, juli 2015 tot en met juni 2016. In een groot aantal gevallen is de automatische incasso goed verlopen of zijn de acceptgiro’s inmiddels voldaan. Hartelijk dank hiervoor.

Echter een aantal leden hebben hun contributie voor de 1e helft van het seizoen nog niet voldaan.
Rond 15 november zal de eerste en enige herinnering worden verzonden met het vriendelijke en dringende verzoek de uitstaande contributie te betalen. Bij niet betaling zullen vervolgens de desbetreffende leden, of hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers, worden benaderd door een contactpersoon van de vereniging met het verzoek om de contributie zo snel mogelijk te voldoen.

Mocht de contributie niet zijn voldaan uiterlijk eind december 2015 dan kunnen de desbetreffende speelsters en spelers vanaf 1 januari 2016 niet meer meedoen aan trainingen en wedstrijden.
De vereniging zal zich inspannen om dit soort situaties te vermijden, echter we zijn hierbij afhankelijk van de leden.

Het bestuur van de SV Eemnes