Geen training en voetbal tot en met zondag 24 januari

Situatie velden en bengelveldje 18 januari

De situatie van de velden, in combinatie met de huidige weersomstandigheden, betekent dat de velden en het bengelveldje tot en met zondag 24 januari niet kunnen worden gebruikt. Dat betekent dat alle thuiswedstrijden voor zaterdag 23 januari niet doorgaan.
Wij zullen jullie zo tijdig mogelijk informeren over de situatie na zondag 24 januari.

De verwachting is dat rond medio deze week de oorzaak van het probleem bekend zal zijn. Echter om deze oorzaak te verhelpen is het noodzakelijk dat het niet vriest.

Het bestuur blijft continue in contact met alle betrokken partijen.

Zodra er weer nieuws is te melden wordt dit gepubliceerd via de clubapp en de website.

Nico Seure en Rob Kies
Namens het bestuur