GRAAG JULLIE AANDACHT VOOR DE CONTRIBUTIES (EN BOETES)!!!

Contributies seizoen 2014/2015

Het seizoen 2014/2015 is nagenoeg ten einde. Per 30 juni sluit het financiƫle jaar 2014/2015. Wij stellen vast dat niet alle contributies en boetes over het seizoen 2014/2015 zijn betaald. De leden welke het betreffen hebben in de 1e week van juni een herinnering gekregen. Wij verzoeken jullie vriendelijk doch dringend de uitstaande contributies en boetes voor seizoen 2014/2015 direct te betalen doch uiterlijk voor 15 augustus 2015. Betaling van de uitstaande contributies en boetes voorkomt voor jullie en de vereniging onnodige en vervelende problemen.
Het betalen van contributies en boetes is ook onderdeel van het lid zijn van de SV Eemnes.

Contributies seizoen 2015/2016

Conform het huishoudelijk reglement artikel 11 worden de machtigingen verwerkt c.q. acceptgiro’s verzonden in oktober 2015 en februari 2016. Incasso of betaling dient te geschieden in oktober 2015 of februari 2016. De betaling c.q. incasso voor de jaarlijkse contributies dienen plaats te vinden in oktober 2015
Wij zullen strikt toezien op tijdige betaling.
Wij willen jullie er graag aan herinneren dat ook boetes tijdig betaald dienen te worden.
Ook hier geldt, betaling van de uitstaande contributies en eventuele boetes voorkomt onnodige en vervelende problemen. Het betalen van contributies is een verantwoordelijkheid van alle leden.

Ook is het voor onze penningmeester Jan Schouten eenvoudiger en minder werk als er direct wordt betaald.

Herinneringen en mogelijk andere minder prettige zaken worden vermeden.

Namens het bestuur
Rob Kies