Het seizoen 2014/2015 is voorbij

Het voetbalseizoen 2014/2015 is voorbij.

Na onze prima georganiseerde succesvolle verenigingsdag op 6 juni met fantastisch weer en ruim 380
aanwezigen gaat het voetbalseizoen 2014/2015 de boeken in. Een nieuwe seizoen staat straks weer
voor de deur.

Een seizoen waarin weer veel gebeurd is, een seizoen met hoogte- en dieptepunten, zowel
persoonlijk, als voor de vereniging. Een ieder heeft haar of zijn herinneringen aan dit seizoen.
Het afgelopen seizoen zijn een aantal leden ons ontvallen. Een gemis voor de directe familie en
naasten, ook voor de vereniging. Deze mensen laten lege plekken achter welke niet meer zullen
worden opgevuld.

Waar mensen ons ontvallen zijn er ook mensen die de geboorte van een nieuw mens verwelkomen.
Nieuwe plekken worden gemaakt voor deze pasgeborenen.
Zo is dit voor elk lid, sponsor of vrijwilliger weer anders, een ieder heeft haar of zijn unieke moment, of
momenten. Al deze unieke gebeurtenissen maken een verzameling aan gebeurtenissen, en van een
individu naar een collectief. Een collectief waarbij de vorm van een vereniging zo mooi past.
Vereniging is het zelfstandig naamwoord van het werkwoord verenigen. Dat doen we met elkaar, elke
dag, bij de SV Eemnes in Eemnes.

De SV Eemnes vervult naast een sportieve rol ook een sociale rol in ons leven. Ons complex en ons
clubhuis is een belangrijke plek voor ons. Het is een plek waar we elkaar ontmoeten, met elkaar
praten over de zaken welke ons bezig houden en waar we elkaar helpen. Het is ook een plek waar we
ons veilig voelen, waar we volgens bepaalde omgangsvormen met elkaar omgaan. We hebben
normen en waarden. Veiligheid is niet langer een gegeven waar we altijd met vol vertrouwen op
kunnen vertrouwen. Denk maar aan de gebeurtenissen zoals in Parijs van enkele maanden geleden,
maar ook voor sommige mensen heel dichtbij en zeer recent. Samen zorgen we voor elkaar, elke dag
weer. Loop niet weg voor je eigen rol en verantwoordelijkheid en wijs naar een ander, nee, begin bij
jezelf. Jij maakt je eigen keuzes, zoek dan ook bij jezelf wat je anders, of hetzelfde, kan doen. Elke
dag, eigenlijk elk moment, bepaal je je eigen leven en dat van een ander.

Sportief is er veel gebeurd in dit seizoen. De competities en toernooien zijn afgelopen. We hebben
hoogte- en dieptepunten beleefd. Zo waren er kampioenschappen voor de C1, C2, D1, E2, en F2.
Uniek is de prestatie van de E1 het afgelopen seizoen geweest met als hoogtepunt de 3e plaats van
Nederland voor 1e klasse teams. Deze teams hebben we gehuldigd op 6 juni. Werker van het Jaar is
Jan Manten en de Arie Pijl Plak is toegekend aan Hans Arends, beiden zeer terecht en welverdiend.
Helaas is het ons 1e heren senioren team nog niet gelukt om te promoveren naar de 3e klasse. Na
een goed seizoen werd de dubbel tegen Maarssen 1 verloren. Maar door het wegvallen van een
drietal verenigingen in de 3e klasse, heeft de KNVB onder andere SV Eemnes de mogelijkheid
geboden om via een toernooi-vorm alsnog een plek in de 3e klasse te bemachtigen. Op zaterdag 13
juni zal dit worden gespeeld op het terrein van JSV in Nieuwegein. Wellicht nog een mooie afsluiting
van het 1e team van dit seizoen !

De zomerperiode is aangebroken. Een periode om uit te rusten voor sommige mensen, voor andere
mensen een periode om een aantal klussen op te pakken. Maar waarschijnlijk is een combinatie van
klussen en uitrusten het meest voor de hand liggend.
Ook voor de vereniging staat er een grote en ingrijpende activiteit voor de deur. Onze 3 velden en
bijbehorende zaken zullen worden vervangen. Een grote investering voor de gemeente en voor onze
vereniging. Hierover meer op een andere plek in deze Nieuwsbrief.

Namens het bestuur wens ik alle leden, vrijwilligsters, vrijwilligers, onze sponsoren en alle andere
mensen welke betrokken zijn bij onze vereniging een prettige, gezonde en warme zomerperiode toe.
Geniet ervan.

Wij hopen jullie volgend seizoen weer in goede gezondheid te zien.

Namens het bestuur
Rob Kies