Inleveren materiaal en sleutels

Zoals jullie inmiddels wellicht hebben kunnen lezen op de website worden jullie verzocht diverse
spullen van de vereniging in te leveren op vrijdag 12 juni van 19.00 – 19.30 uur.

Wij attenderen jullie erop dat dit ook geldt voor de sleutels van het complex.
Dus alle spullen van de vereniging dienen te worden ingeleverd op dit tijdstip en dag.

Dit geldt voor alle teams, begeleiding van alle teams, en daar waar van toepassing op personen.
Alles, intrapballen, trainingspakken, jassen, winterjassen, sleutels, hesjes, hoedjes etc. dient te
worden ingeleverd.

DIT GELDT VOOR IEDEREEN. GRAAG JULLIE MEDEWERKING HIERIN !!

Namens het bestuur
Rob Kies