Introductie munten en afschaffen papieren consumptiebonnen

In de ‘Van de bestuurstafel 21 december’ is het volgende aangekondigd:

* Per 1 januari 2016 worden de huidige papieren consumptiebonnen afgeschaft en vervangen door munten. De munten zullen worden uitgegeven zoals beschreven in het gepubliceerde artikel over vrijwilligersbeleid. Nadere informatie over de uitgifte van deze munten alsmede de geldigheid van de papieren consumptiebonnen volgt in een apart artikel. Deze informatie zal worden gepubliceerd via de reguliere communicatiemiddelen van de SV Eemnes.

Dit artikel geeft nadere informatie:

De huidige papieren consumptiebonnen worden niet meer uitgegeven na 31 december 2015.

De reeds uitgegeven papieren consumptiebonnen welke nog niet zijn gebruikt kunnen worden ingewisseld tot en met het einde van het seizoen 2015/2016. Zorg er dus voor dat jullie deze bonnetjes zo snel mogelijk gebruiken doch uiterlijk per einde van het seizoen 2015/2016.

Per 1 januari 2016 zal worden gestart met de uitgifte van munten, met deze munten kunnen consumpties worden gekocht. Deze consumpties zullen ook daadwerkelijk met deze munten worden betaald.

In het vrijwilligersbeleid, welke in november 2015 is gepubliceerd, is het volgende opgenomen:

* Alle scheidsrechters ontvangen twee munten voor een gefloten wedstrijd;
* Elk jeugdteam ontvangt 2 munten per gespeelde wedstrijd te gebruiken door de leiders en of trainers.

In aanvulling op het 2e punt, bij de Champions League geldt een aantal van 3 munten.

Het wedstrijdsecretariaat zal elke vrijdagavond de uitgifte verzorgen voor de hierop volgende zaterdag en de desbetreffende munten in enveloppen stoppen. De enveloppen voor de elftallen zullen in de vakken van het desbetreffende elftal worden gestopt en voor de scheidsrechters worden deze op de tafel gelegd, beiden in het wedstrijdsecretariaat.

De munten hebben de volgende waarde:

* een normaal drankje, bijvoorbeeld een koffie, fristi, cola, extran of biertje is één munt.
een bacardi cola is twee munten;

* een normale consumptie, bijvoorbeeld een Mars of een zakje chips, is één munt.
een broodje frikandel, gezond is twee muntjes.

De vrijwilligers achter de bar zullen de consumpties noteren op de betreffende eigenverbruikbon en de munten in de kassa doen.

Rob Kies
Namens het bestuur