Jeugdbeleidsplan SV Eemnes

Beste leden,

Met enige trots presenteren wij het Jeugdbeleidsplan S.V. Eemnes ‘Voetballen met plezier’. Het is een document waarin de ambities, beleidsmatige en voetbaltechnische aspecten van onze jeugdafdeling zijn beschreven.

Voetbaltechnisch willen wij groeien naar hoger niveau en voor de trainers en leiders naar voldoende opleidingsmogelijkheden. Samen met ouders, trainers, leiders en het bestuur willen we hetĀ spelplezierĀ van de jeugd van S.V. Eemnes verder verhogen. De doorgroei van de jeugd naar de senioren willen we meer eenduidig en gestructureerd laten verlopen en faciliteren. Dat begint al direct bij de eerste aanmelding als lid van S.V. Eemnes (veelal bij miniā€™s) en groeit doortot en met de A-junioren als opstap naar de senioren.

Alleen samen met alle leden van S.V. Eemnes kunnen we de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan S.V. Eemnes ‘Voetballen met plezier’ realiseren.

Daarom roepen wij iedereen op om samen invulling te geven aan dit beleidsplan en de jeugd een mooie en duurzame toekomst te geven bij S.V. Eemnes.

Het beleidsplan zal in septemberĀ gepresenteerd wordenĀ tijdens de eersteĀ trainers/leidersavond. Wij zijn benieuwd naar jullie mening. Het streven is om jaarlijks het beleidsplan te evalueren en indienĀ nodig bij te stellen.

Wij danken een ieder die aan het opstellen van het beleidsplan heeft meegewerkt.

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie S.V. Eemnes