Ballen en sleutels inleveren op 10 juni

Beste trainers en leiders,

Volgens het sleutelplan van Jan Schouten hebben jullie als jeugdtrainer een sleutel voor het hek, ballenhok, achteruitgang of zelfs de bovenetage. Nu het einde van het seizoen 2015-2016 nadert wil het bestuur graag alle uitgeleende sleutels weer innemen op vrijdagavond 10 juni tussen 18.30 en 19.30 uur. Teams die na 10 juni nog wedstrijden spelen regelen zelf met Jan Schouten wanneer de sleutel wordt ingeleverd (via ledenadministratie@sveemnes.nl).

Indien je je sleutel heb uitgeleend zorg er dan voor dat je deze op tijd terug krijgt om in te leveren. Je bent er voor verantwoordelijk conform getekende overeenkomst.

Aan het begin van het nieuwe seizoen 2016-2017 zullen we weer sleutels en bijbehorende overeenkomst weer worden uitgegeven aan trainers die deze nodig hebben om te openen voor het begin van een trainingsavond en de zaterdagochtend.

Ook gaan we deze avond de uitgegeven ballen weer innemen conform de getekende ballen overeenkomst.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en alvast een fijne zomerstop toegewenst!

Met vriendelijke groet,
René Verhoeven
Jeugdcommissie