Proces teamindeling seizoen 2018-2019

Het seizoen 2017-2018 zit er weer bijna op. De prijzen worden binnenkort verdeeld. Sommige competities zijn nog erg spannend. Daarna zijn er nog enkele toernooitjes, natuurlijk het BEL toernooi en de verenigingsdag op zaterdag 9 juni. Toch kijken we al weer vooruit. Het nieuwe seizoen start alweer in september. Daarom zijn we al weer gestart met de indeling voor het nieuwe seizoen. Zoals elk jaar spannend voor speler en ouder. Bij wie kom ik in het team, zien ze mijn kwaliteiten wel, zit ik bij mijn vriendje? Allemaal terechte vragen en dus voor ons de taak om het zo snel en goed mogelijk te doen. Wij streven er naar in juni de definitieve indeling bekend gemaakt te hebben.

Opzeggingen
Zoals bekend staat in het reglement van S.V. Eemnes dat opzeggingen voor 15 mei bekend moeten worden gemaakt bij de ledenadministratie (ledenadministratie@sveemnes.nl). Doe dit als je weet dat je bijvoorbeeld geen zin meer hebt of gaat verhuizen. Als je het eerder weet meldt het dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie, want een actueel overzicht van de spelers die volgend jaar gaan spelen is cruciaal voor een goede indeling. Bij afmelding na 15 mei bent je de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

De organisatie
Onder verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie wordt door het Technisch Jeugdoverleg (twee leden van de jeugdcommissie en de KNVB TC III jeugdtrainers van S.V. Eemnes) de indeling gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de huidige leiders en trainers en op basis van de door deze leiders en trainer ingevulde evaluatieformulieren.

Het proces in stappen:
1. Inventarisatie spelers nieuwe seizoen ingedeeld naar leeftijd conform de nieuwe klasse indeling van de KNVB;
2. Opstellen eerste concept indeling met de TC III jeugdtrainers;
3. Verwerken laatste opzeggingen;
4. Bespreken indeling met de trainers (11 juni);
5. Bekend maken voorlopig definitieve indeling (tweede week juni);
6. 10- minutengesprekken (derde week juni);
7. Voorlopig definitieve indeling (streefdatum eind juni).

Onze werkwijze toegelicht

Inventarisatie
Om tot een indeling te komen willen wij eerst weten wat we in huis hebben en wat de wensen zijn. We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurd. Een belangrijke rol is hierbij belegd bij de trainers van de eerste jeugd teams met een KNVB TC III diploma die als technisch aanspreekpunt per leeftijdscategorie fungeren. Zij hebben zich de afgelopen periode door het bekijken van wedstrijden en door overleg zich een beeld van de jeugd gevormd. Tevens betrekken we de leiders en trainers van de huidige teams bij de indeling.

Samenstelling van de teams
Eerst zal de het Technisch Jeugdoverleg een voorlopige indeling maken. De teams worden samengesteld op basis van niveau van de spelers en vriendjes. Het aantal teams is afhankelijk van het aantal spelers per leeftijdscategorie. Dit wordt ook beïnvloed door opzeggingen. Vanaf 15 mei, de opzegdatum, kunnen we starten met het maken van de voorlopig definitieve indeling.
We moeten daarbij ook voldoen aan de eisen van de KNVB. Bijvoorbeeld de leeftijd van de spelers of dat er maximaal 2 of 3 spelers per leeftijdscategorie (afhankelijk van de categorie en de klasse indeling) met dispensatie in een jongere leeftijdscategorie ingedeeld mogen worden.

De voorlopig definitieve indeling zal eind juni via de website bekend gemaakt worden.

Meisjes
De indeling van de meisjes team vindt plaats in nauw overleg met de coördinator van de meisjesteams en de TC III jeugdtrainer.

Voorlopig definitieve indeling eind juni
Waarom het woord “voorlopig”? Omdat de ervaring leert dat er in de zomervakantie alsnog kinderen opzeggen i.v.m. verhuizing, andere sport, langdurige blessure enz. en kinderen soms ervoor kiezen een andere positie in het veld te willen of liever in een lager team spelen. Ook kunnen er nieuwe aanmeldingen zijn. Dit zijn allemaal factoren waar we van tevoren geen rekening mee kunnen houden maar wel op moeten lossen.

Het 10 minuten gesprek
Bij de bekendmaking van de voorlopig definitieve indeling zal tevens bekend gemaakt worden wanneer we de ouders de gelegenheid geven om, op afspraak, uitleg te vragen over de indeling van hun kind. Dit zogenaamde 10 minuten gesprek heeft als doel verheldering en uitleg te kunnen geven.

Tot slot
Wij streven naar de beste indeling op basis van voetbalkwaliteiten en spelplezier. Teleurstellingen zullen er altijd zijn en we realiseren dat we het in de ogen van ouders en kinderen nooit 100% goed kunnen doen. Wel willen we helder zijn over de wijze waarop de samenstelling tot stand komt.