Oefenstof voor jeugdtrainers

Hierbij brengen we onderstaand artikel graag nog eens onder de aandacht.
We hebben ook een link op de Jeugd pagina toegevoegd waardoor de oefenstof makkelijk te vinden blijft.


Loop- en coƶrdinatie trainingen

Doel van loop- en coƶrdinatietraining is het optimaliseren van bewegen binnen het spel voetbal en de preventieve werking ten aanzien van blessures. Een speler heeft gedurende een wedstrijd 2%
tot 3 % balbezit en de rest van de tijd loopt de speler zonder bal. Tijdens dit gedeelte is het belangrijk dat de speler fysiek fit is om de ruimte te zoeken, duel aan te gaan, wendbaar te zijn en om in balbezit te komen. Een element om dit verbeteren is het geven van loop- en coƶrdinatie training.
Loop-coordinatie-training-uitleg

Karakteristieken en opleidingsdoelstellingen A-, B- en C – junioren.
De Ć©Ć©n is de ander niet. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en dus ook voor jeugdvoetballers. De ene mens is stug, de andere openhartig. Het ene kind koestert argwaan; het andere staat meteen open voor alles wat er op hem, of haar, afkomt.
Toch zijn er bij de jeugd gedragspatronen herkenbaar voor de leeftijd, en ontwikkelingsfase, waarin het kind zich bevindt. Bij het ene kind komen bepaalde patronen duidelijker naar voren als bij het andere kind.
Om jeugdige voetballers op een goede manier te kunnen begeleiden in hun voetballeerproces, is enige kennis van de diverse leeftijdsgroepen essentieel. Ook dient helder te zijn wat de opleidingsdoelstellingen van S.V. Eemnes per leeftijdscategorie zijn. Die opleidingsdoelstellingen moeten uiteraard overeenkomen met de kenmerken van de leeftijdsgroep.
Oefenstof-ABC_Junioren

Trainingsopzet voor E- en F-pupillen.
Om de voetbalkwaliteit van de pupillen te kunnen verbeteren, gaan we in eerste instantie de kwaliteit van de trainers verbeteren.
Dit trachten we te bereiken door:
ā€¢ Aanreiken van specifieke trainingen, waarin een ā€˜rode draadā€™ zit (trainingsblokken)
ā€¢ Deze trainingen worden vooraf besproken en achteraf geĆ«valueerd
ā€¢ Trainingen worden regelmatig geobserveerd, gevolgd door een directe nabespreking
Jaarplanning_E_en_F

Echte voetballers beheersen de regels
Samen naar een veiliger sportklimaat. Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis. Om deze kennis onder de sporters te bevorderen, is er de introductie van ā€˜Masterzā€™.
Scoor met je voetbalkennis en haal je spelregelbewijs: www.voetbalmasterz.nl