Onrust na 2e uitzending van Zembla over het spelen op rubbergranulaat

Vorige week woensdag 15 februari is er een tweede uitzending geweest van het televisieprogramma Zembla met de titel “Gevaarlijk Spel”. De eerste uitzending vond plaats in oktober 2016 en zorgde voor de nodige maatschappelijke bezorgdheid. Direct na de uitzending heeft het Ministerie van Volksgezondheid (Minister Schippers) het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (R.I.V.M.) opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de gevolgen van het spelen op rubbergranulaat. Half december kwam de uitslag van het R.I.V.M.-onderzoek, waaruit blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels, veilig en verantwoord is.

Na afloop van de tweede uitzending jl. woensdag, ontving de S.V. Eemnes ongeruste geluiden van ouders. Daarom is opnieuw contact gezocht met de gemeente Eemnes (wethouder Jan den Dunnen).
Omdat het R.I.V.M. van mening blijft, dat het verantwoord is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten en dat er geen aanleiding is om het eerder gegeven advies bij te stellen, gaat de gemeente Eemnes ervan uit, dat het kunstgras, bestrooid met rubbergraskorrels, geen risico voor de volksgezondheid vormt.

Het bestuur van de S.V. Eemnes deelt de mening van de gemeente Eemnes. Wij hebben samen afgesproken de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen en indien daar aanleiding toe is, wederom met elkaar in contact te treden. Het bestuur is door een ouder verweten dat wij wegkruipen achter het R.I.V.M. . Wij kruipen niet weg, maar baseren onze mening op een onderzoek van een Rijksinstituut.
Laat ik dit zeggen; als wij het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu niet kunnen vertrouwen, wie dan nog wel? Mijn eigen kleinzoon speelt op hetzelfde kunstgras; ik vertrouw op het R.I.V.M., dat aangeeft, dat het spelen daarop, geen schadelijke gevolgen voor hem zal hebben.

Wij willen benadrukken, dat door het bestuur de zorgen van de ouders serieus genomen worden. Wij zijn ons ervan bewust dat, ondanks het groen licht van het R.I.V.M. en later ook de G.G.D., er ouders of leden zullen zijn, waarbij de zorg blijft. Wij nemen het standpunt in, dat wij vanzelfsprekend elke beslissing respecteren van de ouders c.q. leden over het spelen op het kunstgras.

Alle informatie die met ons wordt gedeeld wordt over de kunstgrasproblematiek, is terug te vinden op onze website.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van S.V. Eemnes

Bart Nouwens, voorzitter