OPROEP van de verontruste leden SV Eemnes!

11 Januari, na de BALV, hebben wij, Jan van der Wardt, Geert van der Wardt, Reijer Manten en Hans Arends u allen kenbaar gemaakt dat we het niet eens zijn met de nieuwe locatie (veld 4) voor het “Huis van Eemnes”, omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de voetbalvereniging. Er is dan geen uitbreidingsmogelijkheid meer en er volgt een parkeerprobleem.
Vervolgens hebben wij, namens alle verontruste leden, een inspraakreactie ingediend bij de gemeente Eemnes op het voorgesteld ontwerp bestemmingsplan van veld 4.

Om deze inspraak kracht bij te zetten hebben we een handtekeningenactie gehouden in een deel van Eemnes met het resultaat dat ongeveer 90% van de  mensen het met ons eens zijn en getekend hebben. In totaal zijn 1077 handtekeningen opgehaald.

De gemeente Eemnes heeft een inspraakavond gepland op maandag 13 maart over het Huis van Eemnes, locatie veld 4. Op deze avond zullen wij onze inspraakreactie ook daadwerkelijk uitspreken.

Bij deze willen we alle mede verontruste leden oproepen om bij deze avond aanwezig te zijn, om onze woorden kracht bij te zetten. Als het goed is hebben alle inwoners van Eemnes een uitnodiging ontvangen om bij deze avond aanwezig te zijn. Dus hierbij onze oproep:
KOM ALLEMAAL NAAR HET GEMEENTEHUIS VAN EEMNES
OP 13 MAART, 
AANVANG 19.30 UUR !!

Als u aanwezig wilt zijn, MELD U ZICH DAN AAN bij bestuurssecretariaat@eemnes.nl

We hopen op jullie aanwezigheid in groten getale. Tot 13 maart!

Jan van der Wardt
Geert van der Wardt
Reijer Manten
Hans Arends