Opzegging lidmaatschap of overschrijving naar andere vereniging

Als u of uw kind aan het eind van dit seizoen wil stoppen met voetbal, dan kunt u uw lidmaatschap  uitsluitend schriftelijk opzeggen en wel VOOR 31 MEI A.S. op één van onderstaande adressen:

1) S.V. Eemnes  :  ledenadministratie@sveemnes.nl

of

2) S.V. Eemnes
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 18
3755 ZG Eemnes

of

3) S.V. Eemnes
T.a.v. de ledenadministratie
Wezeboom 32
3755 WT Eemnes

Hierbij zij wel aangetekend dat wij pas tot uitschrijving of overschrijving over kunnen gaan als alle openstaande contributie en/of KNVB-boetes zijn voldaan.

Wilt u of uw kind volgend seizoen bij een andere vereniging gaan voetballen dan dient het overschrijvingsformulier uiterlijk 15 juni a.s. om 24:00 uur bij de KNVB in Amsterdam te zijn. De overschrijvingsprocedure is als volgt:

1) bij de ledenadministratie (zie bovenstaande adressen) kunt u een formulier verkrijgen, waarna de te verlaten vereniging de nodige gegevens dient in te vullen, de spelerspas moet bijvoegen en akkoord dient te verklaren.

2) met dit formulier kunt u naar de nieuwe vereniging, die ook het e.e.a. moet invullen.

3) deze laatste vereniging of uzelf zorgt ervoor dat het ingevulde formulier voor 15 juni 24:00 uur bij de KNVB district West I is.

Gelieve niet tot het allerlaatste moment te wachten met overschrijving want er is nog het nodige papierwerk te verrichten.

Bij voorbaat dank,
J. Schouten