Portretrecht voetbalplaatjes verzamelalbum.

Zoals u wellicht al heeft vernomen zal SV Eemnes in samenwerking met de COOP in Eemnes in oktober 2016 haar eigen voetbalplaatjes verzamelalbum lanceren. Het is de bedoeling dat van al onze (jeugd)spelers een foto wordt gemaakt voor een uniek plaatje in het album. Daarnaast zullen tijdens de voetbal zaterdagen foto´s gemaakt worden die eventueel in het verzamelalbum dan wel op de website van SV Eemnes worden gepubliceerd. Op foto´s van u en uw kind rust het zogenaamde portretrecht op grond van de wet op de privacy. Ouders/verzorgers en u zelf dienen daarom toestemming te verlenen om foto’s te maken welke gepubliceerd zullen worden in het voetbalplaatjesboek en eventueel op de website van SV Eemnes. Zonder uw toestemming worden er géén foto’s van u en/of uw kind gepubliceerd! Aangezien het een fantastisch album wordt, rekenen wij op uw toestemming.
Bijgaand treft u twee portretrecht verklaringen aan. Een exemplaar voor de jeugdleden (te ondertekenen door de ouders/verzorgers) en één exemplaar voor de spelers van SV Eemnes die 18 jaar of ouder zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk de verklaring te ondertekenen en aan ons terug te sturen naar:

ellis.bustamente@oolegal.com

of naar:

Vierkante bosje 18
3755 BH Eemnes

De getekende verklaring dient uiterlijk 20 augustus a.s. bij ons binnen te zijn.