Raadsvergadering besluit positief over investeringen in kunstgrasvelden SV Eemnes

In haar raadsvergadering van maandag 15 december heeft de voltallig aanwezige raad van Eemnes bijna unaniem besloten tot goedkeuring van het voorstel voor de vervanging van de huidige 2 natuurgrasvelden en het huidige kunstgrasveld door 3 nieuwe kunstgrasvelden. Tevens zal de strook natuurgras naast veld 3 worden vervangen door kunstgras.
De verwachting is dat dit in de zomer van 2015 zal gaan plaatsvinden.

Deze investering voor de vereniging is nodig om aan al haar teams voldoende trainingscapaciteit gedurende het hele seizoen te kunnen bieden alsmede een grotere kans op het langer kunnen spelen van wedstrijden gedurende het hele seizoen.

De SV Eemnes is de gemeente Eemnes zeer dankbaar voor de goedkeuring van deze investering alsmede voor al het werk welke is verzet door alle mensen van de gemeente welke hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze investering. Een investering van dit formaat in deze tijden is een belangrijk en gewaardeerd signaal van de gemeente Eemnes naar haar burgers.

Een grote stap op een mooi moment voor zowel de gemeente Eemnes alsmede de vereniging SV Eemnes.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 3 december van de SV Eemnes heeft het bestuur de leden geinformeerd wat de consequenties zijn van dit besluit voor de vereniging.
Dit betekent voor de SV Eemnes dat het onderhoud van de velden, en overige zaken zoals onderhoud aan de hekwerken, straatwerk en maaien en snoeien van het bosplantsoen, zal worden overgedragen van de gemeente aan de SV Eemnes en dat dit door de vereniging zal moeten worden uitgevoerd. Ook betekent dit dat de SV Eemnes zal moeten reserveren voor haar aandeel in de toekomstige vervangingsinvesteringen.

Om zowel het onderhoud te kunnen betalen en te kunnen reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen zal de contributie worden verhoogd met ingang van seizoen 2015/2016 zoals goedgekeurd tijdens de ALV van 3 december.

Tijdens de raadsvergadering is een amendement aangenomen welke een nuancering betekent voor het aandeel van de vereniging in de toekomstige vervangingsinvesteringen. Indien de exacte tekst van het amendement bekend is zal hierover begin 2015 verdere berichtgeving volgen.

De SV Eemnes wil graag de gemeente Eemnes en haar medewerksters en medewerkers hartelijk bedanken voor haar goedkeuring.

Namens het bestuur
Rob Kies