Redactie-team blijft in takt komend seizoen !!

Zowel Arnold en Nelly van de Vooren als Paul ten Have hebben begin van dit jaar aangegeven dat zij aan het eind van het seizoen zouden stoppen met het redactiewerk. Reeds vele jaren doen zij dit werk belangeloos voor de vereniging met vaak de nodige tijdsdruk op de vrije zondag als de meeste leden van de vereniging genieten van andere zaken. Ook Rudy Algera en Frans Nauta zijn al vele jaren verbonden aan het redactieteam, en zorgen ervoor dat de website altijd actueel is met de nodige wedstrijdinformatie van elk team, en alle artikelen die verschijnen over onze vereniging.

Niet alleen alle teams op het veld, maar ook dit team is superbelangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen geïnformeerd wordt over alles wat er speelt binnen onze vereniging.

Gelukkig zijn Arnold, Nelly en Paul toch bereid gevonden om toch het komend seizoen wederom een prachtige Nieuws brief te gaan verzorgen, zei het wel in een iets andere opzet en met een frequentie van om de 3 weken. De inhoud van de Nieuwsbrief zal een meer informatief karakter gaan krijgen, met natuurlijk het wedstrijdprogramma, maar ook met veel lezenswaardigheden.

De actualiteit zal bepaald worden door de informatie op onze website en onze ClubApp komend seizoen.

Het redactieteam blijft dan ook bestaan uit: Arnold en Nelly van de Vooren; Paul ten Have; Rudy Algera en Frans Nauta !

Het bestuur wil alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de maken van de Nieuwsbrief wederom zeer bedanken voor al het werk dat ook dit seizoen weer is verricht., en zien uit naar de samenwerking in het komend seizoen !

Namens het bestuur, Eddy van der Dussen
Secretaris