Regels voor Kunstgrasvelden SV Eemnes

De SV Eemnes is zeer trots dat de vereniging sinds de zomer 2015 de beschikking heeft over 3 nieuwe kunstgrasvelden en bijbehorende zaken en een bengelveldje.
Om te realiseren dat de vereniging zo lang mogelijk profijt heeft van deze nieuwe schitterende velden gelden er aantal regels welke onderstaand staan beschreven.
Wij verzoeken jullie vriendelijk je aan deze regels te houden.

Regels kunstgrasvelden SV Eemnes
Voor het betreden van het kunstgras graag de volgende regels in acht nemen:

– Voeten vegen, zowel bij het betreden als het verlaten van het veld;
– Bij voorkeur niet met stalen noppen op het veld;
– Bij voorkeur niet met vlakke zolen op het veld;
– Veld vrijhouden van glaswerk en kauwgom;
– Geen vuil op het veld;
– Geen consumpties op het veld;
– Roken op het veld is verboden;
– Bij sneeuw en ijs veld niet betreden;
– Bij dooi veld niet betreden.

Afval, glaswerk, kauwgom etc. graag in de hiervoor bestemde afvalbakken doneren, de afvalbakken zijn bestemd voor het verzamelen van vuil.

Jullie helpen de vereniging als jullie je aan deze regels houden.
De SV Eemnes dankt jullie bij voorbaat voor de medewerking.

Bestuur SV Eemnes