Regels voor vrouwen en meisjes teams en de E- en F-pupillenteams

Het aantal teams voor de meisjes en vrouwen is groeiend.

Daarnaast zien we ook dat de SV Eemnes in de E- en F-pupillenteams structureel een fors aantal teams heeft, bij de E-pupillen 1 meisjes team en 6 jongens teams en in de F-pupillen 5 teams. In onze categorie voor de allerjongsten heeft de SV Eemnes bijna 40 kabouters, Champions League.
Dit is positief voor onze vereniging en daar zijn we met zijn allen erg trots op!
Immers meer diversiteit en meer leden brengt meer leven in de brouwerij en past binnen het karakter van onze vereniging.
We realiseren ons ook dat dit een aanpassing van de regels met zich meebrengt hoe we met elkaar omgaan.
Als bestuur willen we namelijk zorgen voor een veilige omgeving voor al onze leden!
Een veilige omgeving is voor ons individueel en allen van groot belang.
Dit betekent dat we een aantal nieuwe regels moeten introduceren en bestaande regels moeten aanscherpen.

De volgende regels zijn tot nader order geldig en van toepassing op ons allen en zowel voor thuis- en uitwedstrijden alsmede bij trainingen:

 • Voor alle leidsters en leiders alsmede trainsters en trainers boven de 18 jaar gaan we een Verklaring Omtrent Gedrag, VOG, verplicht stellen.
  De kosten van deze VOG komen ten laste van de vereniging;
 • Bij de E- en F- pupillenteams zijn er altijd minimaal 2 ouders, of de wettelijk vertegenwoordigsters of vertegenwoordigers, in de kleedkamer aanwezig.
  Tijdens het aan- en omkleden zijn er geen broertjes, zusjes, tantes, ooms etc. aanwezig;
 • Vanaf de D-junioren teams douchen de meisjes en de jongens alleen!
  Dit kunnen ze prima zelf en douchen is hygiënischer.
 • De leidster of leider kijkt wel na afloop van het douchen of de spullen keurig in de tas zitten en dat er geen spullen in de kleedkamer achter blijven.
  Bovendien kunnen we de kleedkamer dan schoon en opgeruimd achterlaten.
  Dit scheelt de diverse vrijwilligsters en vrijwilligers een hoop onnodig schoonmaakwerk;
 • We gaan zoveel mogelijk als een team naar binnen en buiten. Dit voorkomt dat de deur regelmatig open gaat tijdens het aan- en omkleden;
 • Bij de kleedkamers van de SV Eemnes wordt geadviseerd, en zeker bij de meisjes- en vrouwenteams, om tijdens het aan- en omkleden de deur vanuit binnen op slot te draaien.
  Ga na het aankleden als één team naar buiten, dit is nog leuker ook.

Wij verzoeken jullie hier met zijn allen op toe te zien.
Spreek elkaar hierop op een constructieve manier aan indien van toepassing.
Sociale controle is in dit geval uitermate effectief en positief en voorkomt onnodige andere vervelende problemen.
Een ieder van de vereniging rekent op jullie, met elkaar maken we de vereniging veiliger en prettiger en dragen bij aan het verbeteren van het sociale klimaat.

Rob Kies
Voorzitter