Seizoen 2014/15 uit de startblokken

Het is inmiddels begin september en het seizoen 2014/15 is alweer begonnen.

We hopen dat een ieder gezond is gebleven en de zomerperiode op een ontspannen manier heeft doorgebracht. Maar na een lange pauze staan we weer te trappelen om weer te beginnen. De zomer, met wat meer felle regenbuien dan we gewend zijn, stond in het teken van de WK 2014 voor landenteams waarin Nederland een 3e plaats heeft gehaald. Als Nederland mogen we hier met recht trots op zijn!

Diverse gemeentemedewerkers en vele vrijwilligers zijn bezig geweest met het terrein en de accommodatie van de SV Eemnes. De velden hebben hun jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad, ze zijn opnieuw ingezaaid en de velden zien er weer mooi groen uit. Toch wel handig die regen op zijn tijd.
Daarnaast heeft de gemeente 2 extra parkeerplaatsen aangelegd voor het hek aan de linkerkant. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor invaliden. We verzoeken dan ook alle leden om deze parkeerplaatsen vrij te houden voor onze invalide medemensen.
Op de reguliere parkeerplaats zijn er meer parkeervakken uitgezet. Dit creëert overzichtelijkheid. Graag parkeren in de hiervoor bestemde vakken.
Wij bedanken graag de gemeente en haar medewerkers voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Op het terrein en accommodatie van de SV Eemnes zijn weer vele vrijwilligers actief geweest. Allereerst is er onderhoud gepleegd aan de container, de letters zijn er afgebrand en de container is opnieuw geschilderd. In het clubhuis zijn de plannen voor de inrichting gerealiseerd, de laatste activiteiten zullen voor eind september naar alle verwachting worden afgerond.

De redactie heeft inmiddels de eerste Nieuwsbrief uitgebracht en de jeugdcommissie heeft ervoor gezorgd dat het trainingschema en de elftalindeling is gemaakt zodat de trainingen op maandag 18 augustus konden starten. Een aantal elftallen waren al eerder begonnen, de seniorenselectie onder leiding van onze nieuwe trainer Danny Wiersma is begin augustus gestart en hebben er al een aantal wedstrijden op zitten.
Ook beschikken we nu over een clubapp, ga naar de App Store of de Play Store en download deze app. In deze app vindt je het laatste nieuws en twitter berichten over de SV Eemnes, alsmede de uitslagen, het programma en de standen van al onze teams. Namens alle leden wil het bestuur Martin Seelen hartelijk bedanken voor zijn inspanningen de realisatie van deze app. Een welkome uitbreiding in tijden waarin ook veel informatie via sociale media wordt gecommuniceerd.
In ons clubhuis hebben we nu de beschikking over 2 nieuwe koffiezetapparaten, de koffie smaakt prima. Ook is de indeling achter de bar is aangepast, het assortiment is goed zichtbaar.

Als vereniging zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligsters en vrijwilligers. Zonder vrijwilligsters en vrijwilligers is het voor de verenging lastig tot onmogelijk om diverse activiteiten te verzorgen zoals het geven van de trainingen, het fluiten van wedstrijden, het bemensen van het wedstrijdsecretariaat, de bezorging van onze Nieuwsbrief, het samenstellen van de Nieuwsbrief, het schoonmaken van het terrein en de bezetting van de bar. Dit is slechts een beperkt overzicht van de diverse werkzaamheden waarvoor de club vrijwilligers nodig heeft.
GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGSTER OF VRIJWILLIGER. ER ZIJN GENOEG ACTIVITEITEN WELKE WE MET ONS ALLEN KUNNEN VERZORGEN. EN HET BEKENDE SPREEKWOORD ‘VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK’ IS OOK VOOR DE SV EEMNES VAN TOEPASSING.
MELD JE AAN BIJ OF BIJ EEN VRIJWILLIGSTER OF VRIJWILLIGER, DE JEUGDCOMMISSIE OF BIJ HET BESTUUR.

Wij wensen jullie een sportief, gezellig en goed georganiseerd seizoen met resultaten waar we met tevredenheid op terug kunnen kijken aan het eind van het seizoen 2014/15.
Maar bovenal, veel gezondheid toegewenst.

Rob Kies
Namens het bestuur