Situatie velden en bengelveldje per 26 januari

Vanaf dinsdag 26 januari kan er weer gebruik worden gemaakt van de velden en het bengelveldje.

Goed nieuws zoals jullie lezen.
Veel plezier!

De oorzaak is nog niet vastgesteld.
De betrokken partijen hebben een diepgaand onderzoek gestart om vast te stellen wat de daadwerkelijke oorzaak is. Op dit moment kan er dan ook geen uitspraak worden gedaan over het vervolgtraject.
Het bestuur blijft de situatie nauwlettend volgen,

Nico Seure en Rob Kies
Namens het bestuur