Situatie velden en bengelveldje per 5 februari.

Geen positieve informatie.

De oorzaak waarom het water op de velden en het bengelveldje niet goed wordt afgevoerd is tot op heden niet bekend.
Alle betrokken partijen zijn dagelijks in goede harmonie bezig om de oorzaak vast te stellen.

Wij houden jullie geïnformeerd van de status en, indien van toepassing, er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Nico Seure en Rob Kies
Namens het bestuur