Teamindeling 2015 – 2016 (voorlopig)

Hierbij treft u de concept -teamindeling 2015-2016 aan voor het seizoen 2015/2016.

De indeling is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg met diverse leiders en trainers. Ook dit jaar was het weer een hele puzzel om te komen tot deze indeling, mede ook door last-minute opzeggingen en het aanmelden van nieuwe leden.

Wij maken het voorbehoud dat er nog steeds wijzigingen kunnen plaatsvinden door  opzeggingen c.q. aanmeldingen van nieuwe leden.

Voor eventuele vragen over de teamindeling organiseert de jeugdcommissie weer de tien minuten gesprekken op zaterdag 13 juni van 09.00 – 10.00 uur.

Mocht je je hiervoor willen aanmelden stuur dan voor vrijdag 12 juni een e-mail naar jeugd@sveemnes.nl met motivatie.

Met vriendelijke groet

Jeugdcommissie SV Eemnes