Ton van Zanten gestopt als bestuurslid

Per zondag 17 januari is Ton van Zanten gestopt als bestuurslid bij de SV Eemnes.

Namens de vereniging wil het bestuur Ton heel hartelijk bedanken voor al het werk wat hij voor de vereniging heeft verzet en voor de heren senioren in het bijzonder.

Gegeven de functie van Ton heeft het bestuur besloten deze functie tijdelijk niet op te vullen.

Voor de eerst volgende Algemene Leden Vergadering, ALV, kunnen leden zich kandidateren voor deze functie.

De datum van eerstvolgende ALV zal binnenkort worden gepubliceerd.

In de statuten is regelgeving over kandidatering opgenomen in artikel 9, in huishoudelijk reglement is dit artikel 9.

Rob Kies
Namens het bestuur