Uitkomsten Algemene Ledenvergadering 27 juni 2014

Rooster van Aftreden binnen het bestuur van SV Eemnes

Conform het Rooster van Aftreden treden Jan Schouten, Timo Rigter en Wijnand van Wegen af.
Via de ALV van vrijdag 27 juni jl. zijn Jan en Timo zijn herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
Voor deze 2 funkties hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.
Timo heeft aangegeven na seizoen 2014/15 te stoppen als bestuurlid.

Wijnand heeft in een vroegtijdig stadium aangegeven te stoppen als bestuurlid en voorzitter van de jeugdcommissie na seizoen 2013/14.
Als opvolger van Wijnand is René Verhoeven door de ALV benoemd.
Voor deze funktie hebben zich geen andere kandidaten beschikbaar gesteld.
Alle benoemingen zijn unaniem goedgekeurd.

De ALV bedankt Wijnand voor zijn werkzaamheden en wenst hem veel succes met zijn TC3 cursus.
Ook wordt René veel succes toegewenst in zijn rol als bestuurslid en voorzitter jeugdcommissie.

Rob Kies
Voorzitter


Verhoging contributie met ingang van seizoen 2014/15

Na unanieme goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering, ALV, op 27 juni 2014, worden met ingang van seizoen 2014/15 de contributies verhoogd.
Eerst de contributies zoals deze van toepassing waren voor seizoen 2013/14, de laatste kolom geeft de contributies weer zoals die van toepassing zijn vanaf seizoen 2014/15.

Type lid Seizoen 2013/14 Seizoen 2014/15
A-junioren 140 155
B-junioren 135 150
C-junioren 130 145
D-pupillen 125 140
E-pupillen 120 135
F-pupillen en Champions League 115 130
Senioren 175 190
Recreanten 60 80
Zaal Senioren 155 175
Zaal Junioren 135 155
Zaaltoeslag Senioren veld 110 130
Zaaltoeslag Junioren veld 85 105
Begunstigers 40 45

De redenen voor de verhoging zijn:

  1. Er heeft al vier seizoenen geen contributieverhoging plaatsgevonden ondanks de sterk stijgende kosten voor onze vereniging.
  2. Voorzieningen moeten worden opgebouwd voor onderhoud over een aantal jaren aan ons clubhuis en kleedkamers.
  3. Verhoging van afdracht per lid aan de KNVB.

De vereniging biedt de leden en vrijwilligers diverse activiteiten en diensten aan en wil dit graag blijven continueren met een financieel gezonde vereniging.

Rob Kies
Namens het bestuur