Vacature nieuwe functie bestuurslid Dames- en meisjesvoetbal SV Eemnes

Binnen het bestuur van SV Eemnes is een vacature voor een nieuw bestuurslid met de portefeuille dames- en meisjesvoetbal.

Het dames- en meisjesvoetbal heeft het snelst groeiende ledenaantal binnen de vereniging, en hebben inmiddels in elke jeugdcategorie een meisjesteam vertegenwoordigd. Ook binnen de senioren en zelfs de 35+ categorie zijn dameselftallen.

Het bestuur is van mening dat de belangen van de dames en meisjes binnen de vereniging apart vertegenwoordigd moet zijn, en vraagt daarom aan kandidaten zich te melden voor deze nieuwe en uitdagende functie.

De kandidaat moet, in samenhang met de andere bestuursleden, een visie ontwikkelen over hoe het dames- en meisjesvoetbal binnen SV Eemnes op korte termijn, maar vooral ook lange termijn, op een goede manier ingevuld kan worden.

Het is niet de bedoeling dat het bestuurslid Dames- en meisjesvoetbal alle werkzaamheden alleen uitvoert. Het oprichten van een ‘commissie vrouwenvoetbal’ is belangrijk, waar tevens bij voorkeur de trainer(s) en teamleiders in plaats nemen om gezamenlijke invulling te geven aan de diverse taken.

De taken van het bestuurslid dames- en meisjesvoetbal:

  • Het bepalen van de te volgen koers voor het dames- en meisjesvoetbal. Daaronder valt tevens het vergroten van de aanwezigheid en herkenbaarheid van de dameselftallen en alle meisjes-categorieën;
  • Is het directe aanspreekpunt voor de hoofdtrainer van VR1;
  • Voert 3 tot 4 maal per jaar een evaluatiebesprek met de hoofdtrainer VR1;
  • Is voorzitter van de nieuw op te richten commissie damesvoetbal;
  • Voert regelmatig overleg met de trainers en leiders van alle damesteams bij de senioren en meisjesteams bij de jeugd;
  • Heeft waar nodig overleg met de bestuursleden Jeugd en Senioren omtrent mogelijke knel-punten;
  • Bepaalt in overleg met de commissie damesvoetbal de hoofdtrainer VR1, de teamindelingen gedurende het seizoen en aan het eind van het seizoen voor het daaropvolgende seizoen;
  • Je bent onderdeel van het bestuur van SV Eemnes.

 

Wij vragen (bij voorkeur vrouwelijke) kandidaten zich te melden voor deze functie voor een juiste uitstraling en een evenwichtige verdeling van belangen binnen het bestuur. Voor vragen over deze functie kun je een mail sturen naar Hans Camps (senioren@sveemnes.nl) of Rene Verhoeven (jeugd@sveemnes.nl).