Van de bestuurstafel 11 januari 2016

Wat is er nieuw bij de SV Eemnes

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de bestuursvergadering van 11 januari.

 • Richard van Haasen heeft een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken, en de plannen voor de toekomst, van het damesvoetbal bij de SV Eemnes.
 • Van alle 3 de velden en het bengelveldje wordt het regenwater niet goed afgevoerd.
  Inmiddels is de oorzaak vastgesteld. Er staat een dun laagje water op het veld (‘water film’) wat er voor zorgt dat het water niet kan worden afgevoerd. De velden en het bengelveldje zijn hierdoor drassig.
  De planning is dat dit donderdag 14 januari wordt verholpen door de leverancier. Na de behandeling kunnen de velden en het bengelveldje worden gebruikt.
 • De status van de betaling van de contributies voor de 1e helft van het seizoen 2015/2016, juli tot en met december 2015, of, voor een aantal leden, voor het hele seizoen 2015/2016, juli 2015 tot en met juni 2016.
  De leden welke nog niet hebben betaald volgens de administratie van de SV Eemnes ontvangen deze week, echter voor zaterdag, afhankelijk van de postbezorging, een brief.
  Het niet betalen van de verschuldigde contributies betekent niet spelen, dit conform eerder gepubliceerde richtlijnen.
 • Met de gemeente Eemnes worden de laatste punten besproken met betrekking tot de velden en het bengelveldje. De verwachting is dat dit in februari wordt afgerond.
 • Garantie en onderzoeken welke mogelijkheden voor een onderhoudscontract voor de lichtmasten en de verlichting.
 • De status van de invoering van het ballenplan voor intrap- en trainingsballen voor alle elftallen.
  Met uitzondering van de F-pupillen teams, waarvoor per team 2 nieuwe ballen dienen te worden aangevuld, is het ballenplan afgerond. De benodigde ballen voor de F-pupillen teams worden een dezer dagen aangevuld.
 • Voor het laatste nieuws over de SV Eemnes kijk op de website of op de clubapp.