Van de bestuurstafel 12 mei 2014

Maandag 12 mei heeft het bestuur vergaderd. Er is bewust gekozen voor een aparte vergadering snel na de vergadering van een week geleden op 5 mei. De vergadering stond voornamelijk in het teken van 2 onderwerpen, de conceptbegroting 2014/15 en de status en ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst beheer en onderhoud van de velden.

 • Een eerste conceptbegroting voor het seizoen 2014/15 is gemaakt door de penningmeester. Het is duidelijk dat de conceptbegroting een forse stijging van de kosten laat zien. Dit is hoofdzakelijk door een drietal punten:
  1. een te verwachten verhoging van de afdracht per lid aan de KNVB;
  2. gedurende de komende jaren zal een significante voorziening moeten worden opgebouwd om te voorzien in het dan straks noodzakelijk onderhoud van het clubhuis en kleedkamers;
  3. de te verwachten overdracht van het beheer en onderhoud van de velden van de gemeente aan de SV Eemnes op een nader te bepalen moment.
 • Consistent met eerdere communicatie zal het bestuur op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering, ALV, een voorstel tot verhoging van de contributie doen gericht op het in evenwicht brengen van de begroting (kosten zijn gelijk aan de inkomsten).
  Ter aanvulling op het voorstel tot verhoging van de contributie zullen een beperkt aantal maatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV, ook gericht op het in evenwicht brengen van de begroting.
 • De status en ontwikkelingen met betrekking tot de toekomst beheer en onderhoud van de velden.
 • De volgende ALV zal worden gehouden op vrijdag 27 juni om 20.00 uur. Noteer deze dag en dit tijdstip in je agenda, het is belangrijk voor jou en de SV Eemnes dat je komt.

De volgende evenementen willen we graag onder jullie aandacht brengen.

 • De nacompetitiewedstrijden voor het 1e gaan op zaterdag 17 mei beginnen. Op het spel staat behoud van de 3e klasse KNVB. Het 1e speelt thuis om 14.30 uur tegen D.O.S.C. uit Den Dolder.
  Het is een belangrijke wedstrijd, het 1e kan jullie steun prima gebruiken.
  En daarna in het clubhuis?
  Op zaterdag 24 mei speelt het 1e de uitwedstrijd tegen D.O.S.C., ook dan kunnen jullie aanmoedigingen belangrijk zijn.
  Indien deze dubbel van D.O.S.C. wordt gewonnen wordt op 31 mei en op 7 juni gespeeld tegen de winnaar van de dubbel De Meer tegen Hertha.
 • Op zaterdag 24 mei wordt er bij BVV’31 in Blaricum, de E- en C-junioren, SV Laren’99 in Laren, de F-junioren, en bij SV Eemnes, de kabouters en de D-junioren, gespeeld om de BEL-cup. Inmiddels wordt dit toernooi al weer voor de 6e keer gespeeld. Het is leuk om onze jongere leden, zowel meisjes als jongens, te zien voetballen tegen de meisjes en jongens van BVV’31 en Laren’99.
 • Vergeet niet zaterdagmiddag en -avond 14 juni te noteren in jullie agenda. Afsluiting van het seizoen 2013/14 met een BBQ, de huldiging van de werker van het jaar en de Arie Pijl plak, en als afsluiting een feestavond.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur