Van de bestuurstafel 14 april 2014

Maandag 14 april heeft het bestuur vergaderd. De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • De voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 23 april, waarin uitsluitend de goedkeuring van de nieuwe statuten wordt behandeld.
  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen in een ALV waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen 2/3 van de leden aanwezig is, wordt een tweede ALV georganiseerd, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
  Ter informatie, tijdens de ALV van 28 maart hebben de aanwezige leden, ongeveer 50, de nieuwe statuten goedgekeurd. De conceptnotulen van de ALV van 28 maart zullen komend weekend beschikbaar zijn via de website.
  Deze ALV start om 20.00 uur, het clubhuis is open om 19.45 uur en jullie zijn van harte welkom.
  De verwachting is dat deze ALV niet lang zal duren.
 • De planning van de activiteiten voor de indeling van de jeugdteams en de status van de seniorenselectie en teams voor seizoen 2014/15. Daarnaast is kort gesproken over de planning van mogelijke nacompetitiewedstrijden van het 1e seizoen 2013/14.
 • Vorige week heeft er wederom een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over het beheer en de toekomst van de velden. De zaken worden steeds concreter. Het bestuur heeft dan ook de verwachting dat er op een nader te bepalen datum, eind mei of wellicht begin juni, een ALV wordt georganiseerd. Tijdens deze ALV zal het beheer en de toekomst van de velden ter besluitvorming worden voorgelegd.
  De planning van het besluitvormingsproces van B en W en het college is leidend voor de datum van deze ALV.
 • Deze week worden op dinsdag 15 en woensdag 16 april trainingen georganiseerd voor reanimatie en AED. Deze worden gegeven door Lidy Denekamp. Hier doen 16 mensen aan mee.
  Doen jullie volgend jaar ook mee? Hoe meer leden en vrijwilligers getraind zijn des te groter wordt de kans dat als het gebeurt, de desbetreffende persoon het overleeft.
 • Een investering in de uitbreiding van de elektriciteitsvoorzieningen wordt goedgekeurd. De continuĆÆteit van de diverse keukenapparatuur wordt met deze investering beter geborgd, alsmede mogelijke uitbreidingen van keukenapparatuur worden dan mogelijk.
 • Helaas is er geen voorgang te melden over de aansluiting van de benodigde elektra voor de verlichting van de velden (het uitfaseren van het noodaggregaat).
 • In het wedstrijdsecretariaat zijn kluisjes geĆÆnstalleerd. Deze kunnen kosteloos, en zonder betaling van borg, worden gebruikt door de thuis- en uitspelende teams op ons complex. Het informatieformulier welke het uitspelende team ontvangt zal hiervoor worden aangepast.
 • Jelle Huizinga neemt de coƶrdinatie van de zaalvoetbal met ingang van seizoen 2014/15 over van Ron Nieuwenhuizen. Ron alvast heel hartelijk bedankt voor vele jaren van inspanning en Jelle veel succes in deze rol.
 • Afgelopen week heeft de SV Eemnes haar 700e lid mogen inschrijven. Voor zover uit de administratie van de SV Eemnes blijkt, hebben we dit aantal in de laatste 25 jaar niet gehaald. Hier mogen we gepast trots op zijn.
  Tijdens de rust van de wedstrijd Eemnes 1 ā€“ Almere 1 op zaterdag 19 april zal aan dit heuglijke feit aandacht worden besteed.
  Jullie komen toch ook deze dag naar het complex om het 1e aan te moedigen en elkaar te ontmoeten in het clubhuis?

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur