Van de bestuurstafel 18 augustus 2014

Welkom bij de eerste emailer van het seizoen 2014/15.
Vele vrijwilligers hebben ons complex gedurende de afgelopen periode gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. Veel werkzaamheden achter de schermen. Belangrijk werk en zeer gewaardeerd werk!
Daarnaast heeft penningmeester Jan Schouten ook nog enkele financiƫle activiteiten over het seizoen 2013/14 welke moeten worden afgewikkeld. Dit zijn onder andere de nog te betalen contributies van dat seizoen, en het opstellen van de balans en de verlies- en winstrekening over de afgelopen periode.

De eerste trainingsdag was voor de meeste teams maandag 18 augustus. Een aantal teams, waaronder de seniorenselectie onder leiding van onze nieuwe trainer Danny Wiersma, zijn begin augustus begonnen met de training.

Maandag 18 augustus heeft het bestuur vergaderd. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken.

 • De commerciĆ«le activiteiten commissie heeft een aantal bestaande sponsoren voor de club kunnen behouden en een aantal nieuwe kunnen werven. Met ingang van dit seizoen zal via onze Nieuwsbrief hier regelmatig aandacht aan worden besteed.
 • De velden zijn keurig en mooi op tijd opgeleverd door de gemeente en zien er keurig uit. Ook zijn er 2 parkeerplaatsen aangelegd voor het hek aan de linkerkant. Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor invaliden. Onze hartelijke dank gaat uit naar de gemeente.
 • De indeling van de velden voor de trainingen is besproken. Gegeven de wensen van onze diverse gewaardeerde vrijwilligers heeft de jeugdcommissie niet aan alle wensen kunnen voldoen. Met wat passen en meten en een ieder geeft iets toe moet dit leiden tot een acceptabele situatie. Daar waar nodig worden extra, blauwe of rode, trainingsballen aangeschaft.
 • De elftalindeling voor met name de jeugdteams is nog niet volledig rond. Voor een beperkt aantal elftallen missen we nog speelsters en spelers. De jeugdcommissie zal hieraan de komende weken verder aandacht geven.
 • Alle bij de SV Eemnes bekende informatie over de leden staat nu geregistreerd in sportlink. Vanaf heden is sportlink ons enige bestand met informatie over de leden. Dit betekent onder andere dat de begeleiding van de diverse teams geen eigen lijstjes meer hoeft bij te houden. Meer informatie hierover volgt in een van de volgende edities van het clubblad.
  Voor ons als club een grote stap vooruit.
 • De clubapp van de SV Eemnes is gereed. Jullie kunnen deze app gratis downloaden uit de App store of de Play store. Onder andere is informatie over het wedstrijdprogramma, standen en uitslagen, maar ook twitter berichten, beschikbaar. Download deze app en kijk welke informatie beschikbaar is. Veel plezier.
  Het bestuur wil Martin Seelen bedanken voor zijn inspanningen voor de clubapp alsmede het beschikbaar hebben van informatie over leden in sportlink.
 • De eerste Nieuwsbrief is vorige week weer verschenen. De redactiecommissie, bestaande uit Nelly en Arnold van de Vooren, Paul ten Have, Rudy Algera en Frans Nauta, heeft weer een mooie editie uitgebracht. De volgende editie wordt over 1 Ā½ week uitgegeven en vervolgens in een frequentie van Ć©Ć©n keer in de drie weken.
 • Zoals jullie weten hebben we dit jaar een record aantal teams. Dit wordt passen meten met kleedkamers en de velden.
 • Ook blijven we op zoek naar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers wordt het steeds lastiger om de diverse activiteiten, zoals wedstrijden, trainingen, het clubhuis en het wedstrijdsecretariaat, met een goede kwaliteit te blijven verzorgen.
  De vereniging doet iets voor jullie en jullie doen iets voor de vereniging!
  De club heeft jullie nodig! Meld je aan als vrijwilliger bij een bestuurslid.
 • Aan de nieuwe inrichting van het clubhuis is hard gewerkt, is nog niet helemaal af, maar een bezoekje aan ons clubhuis is zeker de moeite waard !

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.

Rob Kies
Namens het bestuur